Znanstveno-stručni skupovi u rujnu

Od 9. do 10. rujna 2022. održan je znanstveni skup Breaking Stereotypes in American Popular Culture

Radilo se o jubilarnoj, desetoj, godišnjoj znanstvenoj radionici Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS) koje okuplja sveučilišne nastavnike i znanstvenike izvan sveučilišta radi znanstvenog i stručnog istraživanja američke književnosti, kulture i društva. Ovogodišnja se radionica održala u suradnji s Centrom za popularnu kulturu te Centrom za sjevernoameričke studije Filozofskog fakulteta Osijek, promovirajući znanstveno-istraživačku djelatnost ovih centara te potvrđujući njihovu uspješnu suradnju s HUAmS-om. U nekoliko godina od svojega osnutka, Centar za popularnu kulturu i Centar za sjevernoameričke studije uspjeli su kroz članstvo u Centrima povezati niz znanstvenika iz Hrvatske i svijeta, što je rezultiralo različitim oblicima suradnje, pa tako i dotičnim skupom.

Na skupu je sudjelovalo tridesetak kako mladih, tako i iskusnih znanstvenika iz Europe i SAD-a, koji se u svome znanstvenoistraživačkom radu bave pitanjima američke književnosti, filma, glazbe, video igara i općenito popularne kulture. Ovogodišnja tema skupa, dokidanje stereotipa u američkoj popularnoj kulturi, zanimljiva je iz dva aspekta. S jedne strane, u kontekstu globalne kulture koja nastaje i omogućena je masovnim medijima te digitalnim tehnologijama, razumijevanje postupka stereotipizacije drugih, a napose načina dokidanja takvih stereotipa, nužan je preduvjet za međusobno razumijevanje, komunikaciju i suradnju. S druge strane, američka popularna kultura iznimno je utjecajna te je od 60-ih godina prošloga stoljeća naovamo izvršila možda i najsnažniji utjecaj na hrvatsku popularnu kulturu. Zato je potrebno i vrijedno proučavati zašto i na koje načine američka popularna kultura promovira ili dokida različite stereotipe svojim prikazima različitih skupina, primjerice, slabovidnih i slijepih ljudi, ljudi s poremećajima mentalnog zdravlja, te prikazima nasilja, seksualnosti i sličnih tema, i kako se to odražava na konzumente takvih kulturnih proizvoda.

Plenarno predavanje održala je profesorica Kamilla Elliott sa Sveučilišta u Lancasteru (Ujedinjeno Kraljevstvo). Profesorica Elliott na Filozofskom fakultetu Osijek već je gostovala 2017. godine, kada je u organizaciji Odsjeka za engleski jezik i književnost održana prva međunarodna konferencija o adaptacijskim studijima u Hrvatskoj.

Tijekom skupa, održana je i izborna skupština HUAmS-a na kojoj je prof. dr. sc. Sanja Runtić s Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Osijek izabrana za predsjednicu, a Valentina Markasović, doktorandica na poslijediplomskom studiju Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu Osijek, za tajnicu Udruženja.

Od 22. do 23. rujna 2022. održan je znanstveni skup Lokalna vlast i samouprava u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje

Skup je održan u suorganizaciji Hrvatskoga instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Na skupu je sudjelovalo preko trideset priznatih znanstvenika, među kojima i izlagači iz Belgije i Mađarske. Kroz sadržaj njihovih izlaganja iz različitih perspektiva se govorilo o tijelima lokalne vlasti i samouprave na području Slavonije, Srijema i Baranje kroz povijest, od antike do suvremenog doba. Organizatori skupa nastojali su odabirom izlaganja obuhvatiti niz različitih pitanja i problema, počevši od povijesne strukture lokalne vlasti i samouprave, preko odnosa između središnjih i lokalnih vlasti, društvenoga statusa nositelja lokalne vlasti, pa sve do odnosa između lokalne vlasti i drugih formacija društvene moći (gospodarski subjekti, vjerske organizacije, kulturne ustanove, vojska, civilno društvo itd.). Ovogodišnji uspješno organiziran skup pokazatelj je višegodišnje plodonosne suradnje između Hrvatskoga instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, koja će se nastaviti i u budućnosti.

Od 23. do 24. rujna 2022. održan je znanstveni skup Od norme do uporabe 3 – S granicama i/ili bez granica: stilovi i norme

U organizaciji Katedre za suvremeni jezik na Filozofskom fakultetu u Osijeku 23. i 24. rujna održan je dvodnevni znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Od norme do uporabe 3, na kojem je izlaganje prijavilo 33 izlagača. Plenarni  izlagači Ivo Pranjković i Lada Badurina održali su predavanje naslovljeno Funkcionalno jezično raslojavanje i (standardno)jezične norme, u skladu s temom ovogodišnjega skupa S granicama i/ili bez granica: stilovi i norme. Uz domaćine, članove Odsjeka za hrvatski jezik osječkoga Filozofskoga fakulteta, na skupu su sudjelovali znanstvenici iz različitih hrvatskih znanstvenih institucija: Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Instituta za migracije i narodnosti, Filozofskog fakulteta iz Zagreba, Filozofskog fakulteta iz Rijeke, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta iz Zadra, Graditeljsko-geodetske škole u Osijeku te osnovnih škola iz Vukovara i Bebrine. Izlagala su i dva inozemna izlagača; s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta ELTE iz Budimpešte. Izlagači su raspravljali o pitanjima iz stilistike, pragmalingvistike, jezične povijesti i politike, standardologije, mađarsko-hrvatskih gramatičkih dodira, prekogranične promidžbe, rječotvorja  i  jezičnoga raslojavanja, tekstne lingvistike, dijalektologije, metodike i inojezičnoga poučavanja. Članice Organizacijskoga odbora Vlasta Rišner, Jadranka Mlikota i Maja Glušac na kraju skupa zahvalile su svima na razmijenjenim idejama i obavijestile o pripremama za izlazak zbornika skupa.

Od 29. rujna do 1. listopada 2022. održan je IX. znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

IX. znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici održan je od 29. rujna do 1. listopada 2022. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ovaj multidisciplinarni skup već tradicionalno organizira Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Osijek a ovaj put u suorganizaciji i s Društvom psihologa Osijek, Hrvatskim psihološkim društvom i Hrvatskom psihološkom komorom.
Održana su tri pozvana predavanja renomiranih stručnjaka znanstvenika i praktičara. A to su bili:
-prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
-izv. prof. dr. sc. Bojana Dinić s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu,
-prof.dr.sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar, subspecijalist adiktolog i psihoterapeut iz Klinike za psihijatriju “Vrapče”.
I ove su godine program obogatile radionice. Održane su slijedeće radionice: od izv. prof. dr. sc. Daniele Šincek “Mogućnosti i nemogućnosti asocijativnih karata u obrazovnom kontekstu”; od doc. dr. sc. Dine Krupića “Potencijali virtualne realnosti u psihološkoj praksi i mogućnost korištenja u znanstvenim istraživanjima”; od prof. dr. sc. Zorana Sušnja “Kako planirati intervencije za prevenciju stresa u organizaciji?” a naše studentice psihologije iz PsihOs-a su imale studentsku radionicu: “Kako odvojiti samopouzdanje od (ne)uspjeha?”.
Na Skupu je bilo 130 sudionika i 41 izlaganje a ponovno smo okupili stručnjake različitih profila i široku paletu različitih tema o osnaživanju potencijala za različite preventivne aktivnosti u zajednici i ujedno pružiti priliku povezivanju stručnjaka uključenih u brojne preventivne aktivnosti za dobrobit pojedinaca i zajednice.
Detaljan program i knjiga sažetaka svih izlaganja dostupni su online na web stranici Skupa: https://prevencijauzajednici2022.ffos.hr/