Međunarodna konferencija Održiva i utjecajna ulaganja

Sveučilište u Rimu “La Sapienza”, u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom te ostalim partnerima, organizira međunarodnu konferenciju Održiva i utjecajna ulaganja (The Sustainable and Impact Investments), koja će se održati 30. studenog i 1. prosinca u Rimu. Za prijavljene sudionike bit će moguće pratiti konferenciju i u online obliku.

Konferencija je godišnje okupljanje međunarodnih znanstvenika, praktičara i kreatora politika uključenih u područje financiranja društvenog učinka.

Konferencija također nudi prilike za objavljivanje i dodjelu nagrada za najbolje radove. Pozivaju se znanstvenici da dostave sažetke svojih radova najkasnije do 30. rujna 2023. godine.  Više informacija te popis tema za radove, dostupno je na službenoj stranici konferencije.