Poziv na prvi međunarodni znanstveni skup “Leksikografski susreti” u Beogradu

Prvi međunarodni znanstveni skup „Leksikografski susreti” s temom Moderni rečnici u funkciji prosečnoga korisnika: stari problemi, savremeni pravci i novi izazovi održat će se hibridno (uživo i na daljinu) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 27. do 29. svibnja 2024. godine.

Skup je namijenjen leksikografima, metaleksikografima i ostalim istraživačima (prije svega, lingvistima, didaktičarima, prevoditeljima, stručnjacima u području računalne obrade prirodnih jezika, informatičarima, tipografima) koji se zanimaju za (meta)leksikografska pitanja, bilo da se odnose na jednojezične, dvojezične ili višejezične rječnike. Cilj je da se iz što raznovrsnijih kuteva sagledaju aktualna metaleksikografska saznanja, razmotre dosadašnja leksikografska postignuća i iskustva, te predstave trenutni i budući leksikografski projekti.