Poziv na prvu Europsku GREEN konferencija

Prva Europska GREEN konferencija održava se u cilju razmjene znanja i povezivanja znanstvenika i stručnjaka te naglašavanja nužnosti primjene multidisciplinarnog pristupa u zaštiti okoliša i ostvarivanju smjernica održivog razvoja.

Pozivamo znanstvenike i stručnjake svih znanstvenih područja da nam se pridruže i sudjeluju u radu 1. Europske GREEN konferencije izlaganjem svojih radova putem usmenih ili poster priopćenja na temu zaštite okoliša te, na taj način, doprinesu održivosti i iznalaženju rješenja za ublažavanju posljedica klimatske krize, ostvarenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG) i ostvarenju ciljeva Europskog Zelenog plana.

Prvu Europsku GREEN konferenciju organizira Međunarodno udruženje znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša (IAESP) i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek uz potporu mreže partnerskih institucija.

TEMATSKA PODRUČJA

 • Ekološka poljoprivreda
 • Ekološka proizvodnja hrane
 • Ekološko obrazovanje
 • Ekologija i društvo
 • Ekologija, biomedicina i zdravstvo
 • Gospodarenje otpadom
  • Inženjerstvo okoliša
  • Klimatske promjene
  • Monitoring okoliša
 • Obnovljivi izvori energije
 • Održivi turizam
 • Okolišno pravo i zakonska regulativa
 • Prerada vode, pročišćavanje otpadnih voda i recikliranje vode
 • Procjene utjecaja na okoliš
 • Računalne znanosti u zaštiti okoliša
 • Šumarstvo i urbano šumarstvo
 • Umjetnost i kultura
 • Upravljanja vodama
 • Zelena arhitektura i gradnja
 • Zelena biotehnologija
 • Zelena ekonomija
 • Zeleno kemijsko inženjerstvo
 • Zelene tehnologije

SLUŽBENI JEZICI KONFERENCIJE

Engleski i hrvatski jezik (bez simultanog prevođenja)

VAŽNI DATUMI

 1. 2. 2023. – dostava sažetaka
 2. 3. 2023. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
 3. 4. 2023.   – uplata rane kotizacije
 4. 5. 2023. – registracija i uplata kotizacija
 5. 7. 2023. – dostava cjelovitih radova

OBJAVA SAŽETAKA I RADOVA

Sažetci radova biti će objavljeni u Zborniku sažetaka 1. Europske GREEN konferencije, dok će cjeloviti radovi biti objavljeni u Knjizi radova ili u podupirućim znanstvenim časopisima.

Svi dostavljeni sažetci i radovi proći će proces međunarodne recenzije.

Autori odabiru željeni način prezentacije rada. Znanstveni odbor zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada (usmeno ili poster).

Nakon objavljivanja, Knjiga radova 1. Europske GREEN konferencije bit će poslana na evaluaciju Web of Science Core Collection™ Conference Proceedings Citation Index.

INTERNETSKA STRANICA KONFERENCIJE

iaesp.org/egc-hr

PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE

EGC 2023 Program