Poziv na sudjelovanje na 6. međunarodnoj konferenciji Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke

POZIV NA SUDJELOVANJE

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU)

s veseljem objavljuje poziv za sudjelovanje na

6. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

SUVREMENI IZAZOVI U POUČAVANJU JEZIKA STRUKE

23. – 25. veljače 2023., Osijek

Mjesto održavanja

Filozofski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, Hrvatska

PRIJAVA NA KONFERENCIJU

Obrazac za prijavu dostupan je OVDJE.

Poziv za sudjelovanje_UNJSVU konferencija_Osijek2023

Organizatori

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU)
Filozofski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku