Poziv za Oblak za suradnju u području europske kulturne baštine za 2024 (Klaster 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo)

Oblak za suradnju u području europske kulturne baštine zamišljen je kao jedinstvena digitalna infrastruktura namijenjena transdisciplinarnoj suradnji između stručnjaka i znanstvenika u području kulturne baštine diljem EU-a.

Cilj: Proučavanje kulturnih dobara i dokumentiranje podataka (bibliografije, baze podataka), razvoj i uporaba vrhunskih digitalnih alata (digitalizacija artefakata i objekata) – unaprjeđenje procesa očuvanja, restauracije i konzervacije

Sudionici: stručnjaci, znanstvenici i djelatnici u području kulturne baštine (suradnja kulturnog, umjetničkog i tehnološkog sektora)

Prednosti: povezivanje novih tehnologija i alata s postojećim podatkovnim prostorima na razini država članica Europske unije; uključivanje svih relevantnih institucija i njihovo međusobno povezivanje (čak i manjih kulturnih organizacija u ruralnim krajevima)

Realizacija: program Obzor Europa (II. stup, Klaster 2. – Destinacija 2. – pozivi ECCCH 2023 – 2025)

Cultural Heritage Cloud Community – prijava za članstvo u ECCCH Community putem obrasca (namijenjeno za djelatnike u organizacijama u području kulturne baštine).

Sadržaj drugog poziva za Oblak nalazi se u gore navedenom dopunjenom radnom programu (2023-2025) u drugoj destinaciji pod nazivom Innovative Research on European Cultural Heritage and Cultural and Creative industries – Building our future from the past te uključuje 5 različitih tema (tip projekta: Innovation Action (IA)). Ukupni proračun predviđen za ovaj poziv iznosi 48 milijuna eura.

Navedene teme uključuju sljedeća područja:

  • razvoj i implementacija alata i metoda za digitalizaciju i analizu dinamičkih objekata, procesa i praksi (combined data)
  • razvoj i implementacija alata i metoda za dokumentiranje, međusobno povezivanje i organiziranje podataka (anotirane bibliografije, rezultati terenskih istraživanja – arheologija, paleontologija…)
  • razvoj i implementacija alata i metoda za obogaćivanje podataka (metadata digitalnih objekata, poslovni modeli…)
  • razvoj i implementacija alata i metoda za visoku kvalitetu interakcije s posjetiteljima i objektima kulturne baštine (stvaranje interaktivnog sadržaja za kulturnu baštinu, VR tehnologija i multimedija, interakcija sa posjetiteljima…)
  • razvoj i implementacija alata i metoda na temelju tehnologije digital twin predmeta kulturne baštine, pohranjenih u Oblaku, a koji su namijenjeni za proučavanje, konzervaciju i obnovu objekata u području kulturne baštine

POZIV: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01)

Otvaranje poziva: 18. 6. 2024.

Zatvaranje poziva: 22. 1. 2025.

TEME:

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitisation and analysis of dynamic processes, objects and complex combined data

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for documenting, interlinking and organising data

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-03: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for advanced data enrichment

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-04: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for high-value interactions with visitors and heritage objects

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-05: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for the study, conservation and restoration of heritage objects

Obzor Europa – Novosti – Objavljen novi poziv za područje Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo u 2024.