Smisao života Borana Berčića – filozofija kao mogući odgovor?

N  A  J  A  V  A  DOGAĐANJA u organizaciji Estetičkog laboratorija Filozofskog fakulteta:

SMISAO ŽIVOTA Borana Berčića

filozofija kao mogući odgovor?

VRIJEME: utorak, 11. listopada 2022. u 19 sati

MJESTO: Mala vijećnica Filozofskog fakulteta (soba 39 na I. katu)

Razgovor s prof. dr. sc. Boranom Berčićem s Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Rijeci vodi prof. dr. sc. Marijan Krivak.

YouTube snimak događanja: https://www.youtube.com/watch?v=5TrYxC3dSKc

Čini li vam se naslov ovog događanja »preuzetnim«? DA… ono u naslovu istaknuto, a koje se pretače u podnaslov s gotovo tautološkom naravi, »preuzeto« je. Od koga? Naravno, od kultna Monty Python Meaning of Life!

No, »stvari« više nisu »humorne«. (Pitanje jest jesu li ikada i bile?) Posebice, ne u doba kada se »nezadrživi napredak« pretvara u »održivi razvitak« i pitanje pukog opstanka čovječanstva. Boran Berčić dionikom je »stvari mišljenja« od posebnog formata. U njegova dva sveska, neskriveno sudbonosnog naziva, naime, otkriva se… Filozofija (2012.) Već čitavo desetljeće udžbenik je to kojemu se neskriveno divimo, ali i koji, što je još mnogo važnije, neprestano propitujemo. Boran Berčić u knjizi daje »obuhvatan pregled glavnih tema i tokova filozofskog mišljenja«. To je »školski opis«… Međutim, nas zanima mnogo više. Možemo li, naime, krenuti od prvog teksta, prvog sveska narečene knjige? Dapače, jedino to i želimo! Dakle, »Smisao života«… Autor će u uvodnom napisu Filozofije ustvrditi »Da bismo znali što trebamo činiti, moramo znati zašto živimo?«  I dalje… »logički gledano, kako bismo znali zašto činimo bilo što, morali bismo znati zašto uopće živimo… Pitanje o ‘smislu života’ jest logička struktura naših razloga za djelovanje«. Je li, doista? I sam se autor o tomu uvijek iznova preispituje, čak i unutar istoga teksta.

Kao osvjedočeni i priznati filozof tzv. »analitičke škole mišljenja«, Berčić »mora« postaviti pitanje upravo na ovaj način. No, mora li doista? On propituje moguće putove prispijevanja do tzv. »smisla života«. Kao postaje na tom putu stoje mu sreća, objektivna svrha, briga za druge i, last but not least, opstanak vrste. No, naravno, da se pitanja o pristupima beskrajno umnažaju. Pripadnici tradicionalnije struje u povijesti filozofije i tzv. »stvari mišljenja« imaju drukčije metode. Naravno, riječ je o starom prijeporu između »analitičara« i tzv. »kontinentalaca«.

Je li smisao života danas tek… »brzina INTERNETA«? Izbjegavanje katastrofa? Ili, opet, ponovno, sreća?? Jer, današnji je svijet suočen s mogućim scenarijem s pretpostavkom: »Kao da nas nikada nije bilo«… ili »A što kada/ako više nema ničega iza? (Paić)« Apsurdnost života kao konstanta (Nagel, Camus) pokazuje da »život nema smisla s velikim S«, reći će Berčić. Ali i.. »puno je stvari u životu koje ga čine smislenim«.

O svemu ovome razgovaraju, u okrilju EstLab-a, Boran Berčić i Marijan Krivak, kolege, prijatelji! sa studija filozofije u Zagrebu iz davnih, dragih nam 80-ih…

mk