Strateški program znanstvenih istraživanja 2023.-2027. godine

Na trećoj sjednici u akademskoj 2022./2023. godini Fakultetsko vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju Strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Operativnog plana za 2023. godinu.

Strateški program: https://www.ffos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/12/Strateski-program-znanstvenih-istrazivanja-2023-2027.pdf

Operativni plan za 2023.: https://www.ffos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/12/Operativni-plan-Strateskog-programa-znanstvenih-istrazivanja-za-2023.pdf