Za istim stolom: položaj i status istraživanja dječje književnosti i kulture

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Centar za istraživanje dječje književnosti i kulture Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Pozivaju Vas na Međunarodnu znanstvenu konferenciju

Za istim stolom: položaj i status istraživanja dječje književnosti i kulture

Sve informacije oko prijave i događaja dostupne su na:

Prvi poziv