O nama

Centar za digitalnu etiku osnovan je 2019. godine, a temeljna mu je misija omogućiti kvalitetno interdisciplinarno istraživanje humanističko-društvenih učinaka digitalnih medija kao novoga medija i profilirati Filozofski fakultet Osijek kao mjesto znanstvene izvrsnosti u ovom istraživačkom polju. Između ostalog, Centar se bavi pitanjima odgojno-obrazovnih učinaka interneta, poučavanjem u novom digitalnom okruženju, promjenama medija, izdavaštva i novinarstva u digitalnom dobu, digitalnim pluralizmom, identitetima u virtualnom prostoru i internetskim društvenim mrežama, online političkom participacijom i građanskim angažmanom, inovativnim digitalnim metodama u području društvenih i humanističkih znanosti i upravljanjem velikim količinama podataka, rizičnim ponašanjima u digitalnom svijetu (posebice prekomjernim igranjem igrica, (vršnjačkim) nasiljem preko interneta, sekstingom tj. slanjem seksualno eksplicitnih poruka i slika/videa, prekomjernom upotrebom interneta, govorom mržnje…), utjecajem novih komunikacijskih tehnologija na migracijske procese, učinkom interneta na javnu percepciju znanosti i tehnologije te drugim pitanjima društvenog učinka interneta.

Djelatnosti, a time i ciljevi Centra za digitalnu etiku obuhvaćaju pet područja:

  1. prijava znanstvenih i stručnih projekata;
  2. organiziranje znanstvenih skupova;
  3. objava znanstvenih radova i drugih publikacija;
  4. održavanje javnih predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih popularizacijskih aktivnosti;
  5. druge aktivnosti koje pridonose poboljšavanju znanstvenoistraživačke suradnje između i unutar ustrojbenih jedinica, povećavanju mogućnosti uspješne prijave znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata, povećavanju mogućnosti rada na stručnim i tržišnim projektima te poboljšavanju suradnje s vanjskim dionicima.