Projekti (Psych-Lingv Lab)

Teme istraživanja

Znanstveno-istraživačke teme koje se provode u laboratoriju;

 

-> VR LIFE

Laboratory Induced Fearful Experience (LIFE) predstavlja skup istraživanja pod vodstvom doc. dr. sc. Dine Krupića koji se bavi istraživanjem ljudskog ponašanja u stresnim situacijama izazvanih opremom virtualne realnosti (VR). Istraživanja se provede HTC Vive ili Oculus Rift VR opremom putem kojih se izazivaju reakcije straha i anksioznosti. Za vrijeme VR animacija, prate se subjektivni iskazi ispitanika, njihove ponašajne reakcije i fiziološki indikatori uznemirenosti poput otkucaja srca ili elektrodermalne reakcije.

Glavni fokus istraživanja je ispitati koliko točno ispitanici procjenjuju svoja emocionalna stanja kada se nalaze pod akutnim stresom, što se ispituje razinom usklađenosti podataka dobivenih samoiskazom, fiziološkim reakcijama i opažanjem ponašanja. Kao prediktor usklađenosti izvora podataka o emocionalnu stanju od centralne važnosti su osobine ličnosti u okviru teorije osjetljivosti na potkrepljenje, petfaktorskog modela ličnosti i mračnih osobina ličnosti.

 

-> Praktikum primijenjene metodologije

Na prvoj godini dodiplomskog studija Odsjeka za psihologiju provodi se kolegij Praktikum primijenjene metodologije u sklopu kojeg studenti tijekom semestra trebaju osmisliti istraživanje kojim bi odgovorili na zadano istraživačko pitanje. Nositelj kolegija je doc. dr. sc. Dino Krupić koji studente vodi tijekom cijelog procesa znanstveno-istraživačkog rada. Na početku semestra studenti odabiru temu kojom će se baviti, zatim se formiraju grupe od četiri studenta koji će zajedno provesti istraživanje. Nakon toga slijedi planiranje metodološkog nacrta, traženje odobrenja za provedbu istraživanja, pisanje uvoda, postavljanje cilja, problema i hipoteza, prikupljanje podataka, te pisanje konačnog izvještaja u formi znanstvenog rada prema APA standardima (7. izdanje). Istraživačke teme vrlo često imaju vrlo primjenjiv karakter. Primjeri nekih dosadašnjih radova su; koliko smo uspješni u detektiranju lažnih iskaza; uloga izraženosti određenih dijelova lica u formiranju dojma o drugim ljudima; prepoznavanje stanja uznemirenosti dugoročnih partnera tijekom izlaganja VR animacijama, i slično.

 

-> Praktikum eksperimentalne psihologije I. i II.