Suradnja

Na Filozofskom fakultetu Osijek realizira se velik broj različitih vidova međunarodne suradnje:

 • suradnja temeljem bilateralnih ugovora o znanstvenoj i nastavnoj suradnji s inozemnim visokim učilištima
 • međunarodni stručni i znanstveni projekti
 • uključivanje u međunarodne mreže srodnih institucija
 • organizacija međunarodnih konferencija, seminara i ljetnih škola
 • sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i ljetnim školama u organizaciji drugih dionika
 • uključivanje vanjskih suradnika i pozvanih predavača iz inozemstva u nastavu na svim razinama studija
 • vanjska suradnja nastavnika Fakulteta na inozemnim institucijama
 • individualna suradnja pojedinih nastavnika s inozemnim institucijama
 • sudjelovanje u programima stipendiranja dolazne i odlazne međunarodne mobilnosti i (Fulbright/Humphrey, Fulbright Senior Specialist, Fulbright Predoctoral, Junior Faculty Development Programme, DAAD, ÖAAD, ERASMUS, Erasmus Mundus, JoinEUSee, Grundtvig, EILC, Youth in Action, stipendije Ministarstva znanosti i prosvjete Republike Mađarske i Instituta Balassi Bálint u suradnji s Márton Áron Szakkollégium za pripadnike mađarske nacionalne manjine, Otto Bennemann stipendije, studentske stipendije Sveučilišta u Augsburgu, itd.).
 • suizdavanje časopisa u suradnji s institucijama iz inozemstva (ExEll)
 • uključivanje inozemnih recenenata i gostujućih urednika u uredničke i znanstvene odbore časopisa u izdanju Fakulteta (Jezikoslovlje, Libellarium, Anafora, Povijesni zbornik)
 • sudjelovanje nastavnika Fakulteta u uredničkim i znanstvenim odborima inozemnih časopisa i konferencija
 • članstva nastavnika u međunarodnim stručnim i znanstvenim udruženjima
 • članstva nastavnika u međunarodnim alumni udruženjima (Chevening Alumni Hrvatska CAH, Croatian Fulbright Alumni, U.S. Alumni Community of Croatia (USACC)Alumniportal Deutschland).