Troškovi prehrane stranih stipendista (ERASMUS+, CEEPUS)

Odluka o iznosu i trajanju prava na potporu za pokriće troškova prehrane stranih stipendista, u okviru programa ERASMUS+ i CEEPUS >> ovdje!