12. ciklus Otvorenog četvrtka: Politički izbori i strukturna polarizacija hrvatskog društva

U četvrtak, 28. ožujka 2024., održat će se sedmo popularno-znanstveno događanje u sklopu 12. ciklusa Otvorenog četvrtka kao dijela projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta u Osijeku, naslovljeno Politički izbori i strukturna polarizacija hrvatskog društva, koje će održati  prof. dr. sc. Željko Pavić.

Predavanje će se održati u učionici 54 na Filozofskom fakultetu u Osijeku (Lorenza Jägera 9) s početkom u 18 sati te je otvoreno za javnost. Predavanje će se prenositi i preko YouTube-kanala Otvorenog četvrtka, pri čemu će biti omogućeno sudjelovanje u raspravi putem chata.

O PREDAVANJU:

Predavanje se bavi pitanjem porasta političke polarizacije, prije svega u Hrvatskoj, kao i njegovim mogućim uzrocima i posljedicama. U teorijskom dijelu predavanja u kratkim će se crtama iznijeti osnovna shvaćanja političke polarizacije te trendovi i mogući uzroci porasta političke polarizacije. U empirijskom će se dijelu na temelju podataka preuzetih iz Europske studije vrednota te podataka iz autorovih vlastitih istraživanja analizirati porast političke polarizacije u Hrvatskoj, shvaćen kao porast ekstremne političke samoidentifikacije i ekstremnih stranačkih preferencija. Analizirat će se i strukturno (ne)poklapanje političke samoidentifikacije i stranačkih preferencija hrvatske populacije s pojedinim društvenim obilježjima, kao što su stupanj obrazovanja, imovinski status, dob, spol i religioznost. U završnom će se dijelu navedeni trendovi i povezanosti pokušati objasniti kulturnim ratovima i ponašanjem hrvatskih političkih elita, kao i rastom utjecaja novih medija na političko informiranje, političke stavove i ponašanje.

O PREDAVAČU:

Dr. sc. Željko Pavić redoviti je profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Osijek na kojem predaje metodološke kolegije, sociologiju religije te sociologiju odgoja i obrazovanja. Osim tih područja, u posljednje se vrijeme istraživački bavi pitanjem medijskog utjecaja na specifične društvene procese, kao što su povjerenje u znanost i druge društvene institucije. Tako je od 2020. do kraja 2023. vodio projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost koji se odnosio na utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža, kao i svjetonazorskih čimbenika poput političke orijentacije i religioznosti na stavove i odluke o cijepljenju. Trenutno u okviru fakultetskog Centra za internet i društvo vodi projekt koji se bavi pitanjem upotrebe medija i razlike između starih i novih medija, odnosa medija i političke polarizacije te odnosa povjerenja i osjećaja viktimizacije.