18. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 23. rujna 2022 održat će se 18. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama “Gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe – ravnopravni korisnici knjižničnih usluga” u suorganizaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek, Hrvatskoga knjižničarskog društva i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Domaći i strani izlagači upoznat će sudionike s izazovima s kojima se osobe s oštećenjem sluha susreću u svom svakodnevnom životu te načinima na koje knjižnice mogu svojim izvorima i uslugama pridonijeti podizanu kvalitete njihovog života i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava na slobodan pristup informacijama, sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu. Skup će biti prevođen na znakovni jezik, a program je dostupan ovdje: https://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/525/