Prof. dr. sc. Mario Brdar izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Odsjek za engleski jezik i književnost

Na izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u četvrtak 19. svibnja 2022. među 17 novih redovitih članova izabran je i prof. dr. sc. Mario Brdar, redoviti profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Od srca čestitamo prof. dr. sc. Mariju Brdaru, našemu višestruko nagrađenom filologu svjetskoga profila!

Pet autorskih knjiga, jedanaest uredničkih knjiga i preko dvjesto radova ukazuje na besprijekorni i neumorni znanstveni rad profesora Brdara koji ga je doveo do znanstvene izvrsnosti u područjima morfologije, tvorbe riječi, metonimije te kognitivne i kontrastivne lingvistike. Prof. dr. sc. Mario Brdar izabran je za akademika u Razred za filološke znanosti sa sljedećim obrazloženjem:

Mario BRDAR jedan je od vodećih hrvatskih anglista i semantičara. Uredio je 11 knjiga, autor je 2 znanstvene knjige i koautor 3 sveučilišna udžbenika. Objavio je više od 200 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranima izdanjima. O odjeku tih radova govore podatci o navođenju u domaćim i stranim publikacijama. Ukupan je broj citata u Google znalcu preko 1.100 (h-indeks 16, i-10 indeks 28) te 205 citata u bazi Web of Science (h-indeks 7). Radove objavljuje na hrvatskom, engleskom, njemačkom i mađarskom. Od 1989. godine sudjeluje u nizu znanstvenih projekata kao istraživač. Od 2002. do 2006. vodio je istraživački projekt Metonimija između leksikona i gramatike, a od 2014. do 2018. sudjelovao je u radu projekta FP7 MIME, Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. Dugoročnu je istraživačku suradnju ostvario s kognitivnim lingvistima s dva španjolska sveučilišta, u Cordobi i Logroñu. Radi se o projektima koje je vodio prof. Francisco Ruiz de Mendoza: Cognitive Modelling, od 2015. do 2017.; Describing and explaining figurative language in and across languages: developing an analytical cross- linguistic database, od 2017. do 2020., te o tekućem projektu (od 2021.) Nondenotational interpretive and descriptive dimensions in meaning construction:integrating linguistic, cross-linguistic, and experimental data. S prof. Antoniom Barcelonom surađuje u projektu Researching conceptual metonymy in selected areas of grammar, discourse and sign language with the aid of the University of Córdoba Metonymy Database (od 2019.). Član je više međunarodnih i domaćih znanstvenih i strukovnih društava. Bio je glavni urednik časopisa Jezikoslovlje od 2006. do 2017., a trenutno je član njegova uredništva. Članom je uredničkog odbora i niza međunarodnih časopisa. Član je uredničkog odbora serije Human Cognitive Processing nakladnika John Benjamins te urednički savjetnik za izdanja iz područja jezika i lingvistike izdavača Cambridge Scholars Publishing. Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2014. godine. Posebno valja istaknuti prinos prof. dr. sc. Marija Brdara za izdizanje časopisa Jezikoslovlje na međunarodnu razinu postignutu visokim stupnjem suradnje i umreženosti s kognitivnim lingvistima kako u Europi, tako i u svijetu. Njegov najveći znanstveni prinos ogleda se u knjizi Metonymy in Grammar: Towards Motivating Extensions of Grammatical Categories and Constructions (2007.), koja je jedan od prvih cjelovitih i sustavnih prikaza uloge metonimije u gramatici. (Izvor: https://www.info.hazu.hr/wp-content/uploads/2022/05/Pregled-kandidata-za-clanove-HAZU_Izborna-skupstina-19-svibnja-2022.pdf, str. 11., stranica pozvana 19.5.2022.)