Anđelko Vlašić suautor knjige ,,Tragom Evlije Čelebija kroz Hercegovački sandžak“

Odsjek za povijest

Doc. dr. sc. Anđelko Vlašić, član Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta, suautor je novobjavljene knjige u izdanju Srednje Europe. Knjiga pod naslovom Tragom Evlije Čelebija kroz Hercegovački sandžak rezultat je suradnje izv. prof. dr. sc. Dijane Pinjuh s Filozofskog fakulteta u Mostaru i doc. dr. sc. Anđelka Vlašića.

U knjizi autori obrađuju putovanje osmanskog putopisca Evlije Čelebija (1611. – 1685. ili kasnije), koji je 1664. godine posjetio Hercegovački sandžak i u svojem Putopisu ostavio brojna svjedočanstva o Hercegovini u drugoj polovici 17. stoljeća. Knjiga se temelji na dosad neobrađenim informacijama koje se nalaze u rukopisu za koji se smatra da je autograf, odnosno izvorni rukopis Evlijina Putopisa. Podatke iz autografa autori su usporedili s dosad poznatim podacima o osmanskoj Hercegovini koji se nalaze u izdanju Putopisa koje je preveo i priredio Hazim Šabanović polovicom prošloga stoljeća te s drugim historiografskim podacima o Hercegovini u drugoj polovici 17. stoljeća.