Obavijesti o upisnim rokovima

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok programa Hrvatski jezik i jezična kultura u akademskoj godini 2023./2024. Prijave i upisi u prvom ciklusu 2023./2024. počinju 4. rujna 2023. i završavaju 10. listopada 2023.

Glavni je cilj Programa opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske jezične kulture, pisane i govorne, osposobljavanjem polaznika za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku. Program se izvodi u dva modula, temeljnom i naprednom.

Temeljni je modul namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu i/ili PPDM izobrazbu. Program mogu pohađati svi zaposlenici u javnim, državnim i privatnim tvrtkama i institucijama, odnosno svi koji se u svojem poslu svakodnevno susreću s problemima jezične naravi, a zainteresirani su za poboljšanje razine jezične kvalitete različitih vrsta tekstova (znanstvenih i stručnih radova, novinskih tekstova, službenih dopisa, molbi, odluka, rješenja, ugovora, pisama i dr.) kako bi time doprinijeli ozbiljnosti svoje poslovne strategije. Program je namijenjen prevoditeljima, novinarima, urednicima, nastavnom i nenastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova – vrtića, osnovnih i srednjih škola, škola stranih jezika, fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i učilišta, zaposlenicima različitih drugih ustanova, zaposlenima u reklamnim agencijama, medijima, odvjetničkim uredima i dr.

Napredni je modul namijenjen polaznicima koji imaju završen studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom procesu i polaznicima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti po bolonjskom procesu s ciljem stručnog usavršavanja jezične kompetencije u obavljanju lektorskih i korektorskih poslova.

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Program svakog modula izvodi se u 80 nastavnih sati. Nastava će se izvoditi uživo na Filozofskom fakultetu u Osijeku i/ili online u virtualnim učionicama (BigBlueButton).

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. prijavni obrazac

  2. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom voditeljici Programa izv. prof. dr. sc. Maji Glušac (mglusac@ffos.hr).

Cijena Programa po modulu iznosi 400 EUR, 3.013,60 kn. U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu hrvatskog jezika i jezične kulture. Minimalan broj polaznika po modulu je 6. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, nastava iz određenog modula neće se održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa Hrvatskog jezika i jezične kulture do početka nastave.