Obavijesti o upisnim rokovima

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok Programa primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj u akademskoj godini 2023./2024. Prijave i upisi u 2022./2023. počinju 4. rujna 2023. i završavaju 31. siječnja 2024.

Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, a mogu ga upisati osobe koje imaju završen barem preddiplomski studij iz bilo kojeg područja. Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području statistike i metodologije primjenjive u znanstvene i gospodarske svrhe. Po završetku Programa, polaznici će moći planirati istraživanje s unaprijed postavljenim ciljem, problemima i hipotezama, pripremiti baze podataka u računalnom programu SPSS i obraditi podatke s adekvatnim statističkim postupkom te interpretirati rezultate istraživanja.

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Program se izvodi u 32 sata nastave koja je raspoređena na 19 sati predavanja i 13 sati vježbi. Nastava se izvodi uživo i/ili online u (virtualnim) učionicama Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. obrazac za prijavu

  2. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom voditeljici Ureda za cjeloživotno učenje Ani Mihaljević (amihaljevic@ffos.hr).

Cijena Programa iznosi 465,00 EUR, 3.503,31 kuna (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna). U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj. Minimalan broj polaznika programa je 10. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, program se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U prvom upisnom ciklusu 2023./2024. nastava će se održati u dva trodnevna bloka tijekom veljače 2024. Raspored sati nastave biti će objavljen na mrežnoj stranici programa do početka.