Obavijesti o upisnim rokovima

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

 

Obavijest o upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024. 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira upisni rok Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (PKSUN) u akademskoj godini 2023./2024. namijenjenoga stručnjacima koji zapošljavanjem u ustanovama za strukovno obrazovanje imaju zakonsku obvezu steći pedagoške kompetencije.

 

Program mogu upisati:

  1. a) pristupnici koji su završili prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste
  2. b) pristupnici koji su završili najmanje srednje strukovno obrazovanje odgovarajućeg profila
  3. c) pristupnici koji su završili odgovarajuće srednje obrazovanje.

 

Svaki pojedini predmet predviđen planom i programom stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom Programa polaznici ostvaruju 60 ECTS bodova iz područja pedagoških kompetencija (Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom.

Pristupnik koji se upisuje na Program PKSUN prijavljuje se putem mrežne aplikacije kojoj se pristupa putem sljedeće poveznice:

                                                            https://pksun-upisi.ffos.hr

Pri upisu polaznici mogu izabrati jednu od dviju ponuđenih mogućnosti:

1) praćenje nastave u učionici

2) praćenje nastave putem sustava učenja na daljinu (online).

 

Nakon prijave i upisa svih kandidata odredit će se način praćenja nastave u odnosu na većinski izbor polaznika.

Putem ove aplikacije i e-adrese svi zainteresirani pristupnici mogu se prijaviti i upisati na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi. Popis upisne dokumentacije propisan je Pravilnikom o PKSUN, dostupnim na mrežnoj stranici, poveznica: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/program-stjecanja-pedagoskih-kompetencija-za-strukovne-ucitelje-i-suradnike-u-nastavi/dokumenti-x/

Prijave i upisi za ciklus u 2023./2024. počinju 1. svibnja 2023. i završavaju 15. rujna 2023., nakon čega se upisna aplikacija zaključava. Svi zainteresirani pristupnici mogu se prijaviti i upisati u tom roku putem upisne mrežne aplikacije. Naknadni upisi neće biti mogući.

Nakon zaprimljene prijave Ured za cjeloživotno učenje obradit će podatke i obavijestiti pristupnika o statusu njegove prijave putem e-pošte. Pristupnik se upisuje na PKSUN putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente. Prijava se smatra potpunom tek nakon što polaznik upiše i priloži sve potrebne (i potpuno ispravne) podatke i dokumente u mrežnu aplikaciju. Rezultat upisa bit će vidljiv nakon što Ured za cjeloživotno učenje obradi pristupnikovu prijavu.

Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu u Osijeku i putem sustava učenja na daljinu (online) u realnom vremenu subotom od 8.30 do 15.30 sati prema rasporedu sati nastave.

Dodatne informacije o Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi mogu se naći na mrežnoj stranici Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi Filozofskoga fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/program-stjecanja-pedagoskih-kompetencija-za-strukovne-ucitelje-i-suradnike-u-nastavi/

Cijena Programa iznosi 1.100,00 eura / 8.288,00 kn i može se platiti u pet obroka. U cijenu izobrazbe uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi u iznosu od 33 eura / 248,62 kn.

Plaćanje naknade troškova izobrazbe:

  1. Prvi obrok u iznosu od 220,00 EUR / 1.657,48 kuna do 15. listopada 2023.
  2. Drugi obrok u iznosu od 220,00 EUR / 1.657,48 kuna do 30. studenoga 2023.
  3. Treći obrok u iznosu od 220,00 EUR / 1.657,48 kuna do 15. siječnja 2024.
  4. Četvrti obrok u iznosu od 220,00 EUR / 1.657,48 kuna do 29. veljače 2024.
  5. Peti obrok u iznosu od 220,00 EUR / 1.657,48 kuna do 15. travnja 2024.

Naknada troškova izobrazbe plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu / e-mail adresu do datuma dospijeća svakog pojedinog obroka na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U upisnom ciklusu 2023./2024. nastava počinje 23. rujna 2023. u 9.00 sati. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici PKSUN do početka nastave i poslan svim upisanim polaznicima putem e-pošte. Dana 23. rujna 2023. u 8.30 sati bit će organiziran prijam svih polaznika putem sustava učenja na daljinu (online). Svi će upisani polaznici biti pravodobno obaviješteni o načinu prijave u mrežni sustav putem e-pošte.

 

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
voditeljica PKSUN

e-pošta: vbjedov@ffos.hr