Obavijesti o upisnim rokovima

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2022./2023.

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok Programa socijalno-emocionalnog učenja u odgoju i obrazovanju u akademskoj godini 2022./2023. Prijave i upisi u 2022./2023. počinju 1. rujna 2022. i završavaju 20. rujna 2022.

Cilj programa je podučiti polaznike znanjima i vještinama koje su potrebne za provedbu socijalno-emocionalnog učenja u odgoju i obrazovanju, odnosno za razvijanje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina kod djece i adolescenata. Socijalno-emocionalno učenje je proces kroz koji djeca i odrasli stječu i primjenjuju znanja, stavove i vještine koje su neophodne za razumijevanje i upravljanje vlastitim emocijama i ponašanjem, postavljanje i postizanje pozitivnih ciljeva, uspostavljanje i održavanje kvalitetnih socijalnih odnosa, donošenje dobrih odluka i druge aspekte zdravog i prilagođenog funkcioniranja djece i odraslih. Cilj programa je i osnažiti polaznike u nošenju s izazovima odgojno-obrazovnog rada te poticanje pozitivnog razvoja djece i mladih.

Program mogu upisati osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij, neovisno o usmjerenju. Osobe koje ne rade u sustavu odgoja i obrazovanja obvezne su osigurati mogućnost izvođenja praktičnih zadataka, što potvrđuju izjavom u prijavnom obrascu.

Program se izvodi u 66 sati nastave koja je raspoređena na 30 sati predavanja i 36 sati vježbi.

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. obrazac za prijavu
  2. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom administratoru Programa Vladimiru Poličiću (vpolicic@ffos.hr).

Cijena Programa iznosi 3.000,00 kn, 398,17 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna). U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu socijalno-emocionalnog učenja u odgoju i obrazovanju. Minimalan broj polaznika Programa je 6. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, Program se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U prvom upisnom ciklusu 2022./2023. nastava počinje 23. rujna 2022. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa „Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju” do početka nastave.