Dani otvorenih vrata na FFOS-u: Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Predstavljanjem Odsjeka za hrvatski jezik i književnost u srijedu, 24. svibnja 2023. započeo je treći dan programa Dana otvorenih vrata Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Voditeljica Odsjeka izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić u svom je pozdravnom govoru, upućenom maturantima Gimnazije Gaudeamus, Medicinske škole te Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Boškovića iz Osijeka, istaknula kako se studentima koji se odluče upisati jednopredmetni ili dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost po završetku studija pružaju različite mogućnosti zapošljavanja, od izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama, razvijanja znanstvene karijere do poslova u sredstvima javnoga priopćavanja te u znanstvenim i kulturnim ustanovama. Kao jednu od najvećih prednosti studiranja hrvatskoga jezika i književnosti prof. Brunčić istaknula je usmjerenost studija na kvalitetno i svrhovito povezivanje teorijskih znanja i prakse te poticanje studenata na kritičko i kreativno razmišljanje, što se može vidjeti na primjeru studentskoga angažmana u pripremi niza izdanja Kroatističke biblioteke koju je uređivala i vodila prof. dr. sc. Zlate Šundalić. Prof. Šundalić predstavila je rad i rezultate Kroatističke biblioteke Zrcalo prošlosti učenicima srednjih škola. Kao glavne ciljeve pokretanja Kroatističke biblioteke istaknula je očuvanje i popularizaciju književnosti, posebice slavonske književne baštine, nastojanje učiniti starija književna djela dostupnijima široj čitateljskoj publici te prevrednovanje stare hrvatske književnosti. Istaknula je da je gotovo tristo studenata u okviru kolegija Molitva u hrvatskoj književnosti bilo uključeno u rad na transkripciji i analizi djela Antuna Kanižlića, Antuna Josipa Knezovića i Vitala Andriašija, otkrivajući tako duh i jezik stare hrvatske književnosti. Fra Mirko Mišković iz Župe sv. Josipa Radnika u Belišću uvjerio je prisutne u stilsku virtuoznost, bogatstvo pjesničkih figura i alegorijski diskurs svjetovnoga i duhovnoga interpretativnim čitanjem Kanižlićeva pjesmotvora Pripovijest o mladiću Urbanu. U predstavljanju Kroatističke biblioteke sudjelovale su također doc. dr. sc. Silvija Ćurak i doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić. Posebice su se osvrnule na uspješne rezultate studentskih filoloških analiza struktura svakodnevice, baroknih figura i motiva koji ukazuju na običaje, modu, stanovanje, gastronomsku ponudu, floru i faunu te različite funkcije molitve unutar djela Bogoljupstvo na poštenje svetoga Franceška Saverije te Primogući i srce nadvladajući uzroci vodećega predstavnika slavonskoga baroka Antuna Kanižlića,  Andriašijeva Puta od raja najlašnjeg, molitvenika namijenjenog ženama, te molitvene knjižice Put nebeski Antuna Josipa Krezovića. Istaknule su da je za tisak pripremljena još jedna knjiga, što svjedoči o aktivnom i predanom radu profesorice Šundalić i studenata u pripremi izdanja Kroatističke biblioteke. Treću fazu predstavljanja obilježile su studentska savjetnica Sandra Naletilić, predsjednica Studentskoga književnog kluba Aleph Ana Buljan i studentica demonstratorica Lana Bešenski. Sandra Naletilić motivirala je učenike da se tijekom studiranja posvete izvannastavnim aktivnostima koje će obogatiti njihovo iskustvo, poput pisanja kritika i prikaza za književne časopise, otkrivanje hobija sukladno njihovim interesima te uključivanja u radioemisiju o ljudima i događajima na FFOS-u pod nazivom Filozofski u eteru. Ana Buljan govorila je o raznovrsnim i uspješnim aktivnostima Studentskoga književnog kluba Aleph, u kojem studenti imaju priliku pokazati stručnost u poznavanju povijesti i teorije književnosti. Studenti također mogu sudjelovati u kreiranju novoga broja istomenog časopisa. u kojem se mogu pronaći studentski radovi u stihu i prozi, književne kritike, znanstveni radovi, stripovi ili fotografije, dakle, poslanje Alepha je promicanje književne kulture i bogatstva izričaja. Studentica demonstratorica Lana Bešenski uputila je studente u aktivnosti koje organizira književni klub. Osvrnula se na velik interes i odaziv javnosti za sudjelovanje u nedavno održanom književnom kvizu te organizaciju književnih večeri kada studenti imaju priliku uživo pročitati svoje radove. Nadalje, istaknula je prednosti terenske nastave tijekom koje studenti mogu provoditi terenska istraživanja, posjetiti različite kulturne institucije i kulturnopovijesne lokalitete. Za kraj, studentice su zaključile kako je jedan od glavnih ciljeva Alepha promicati književnost i kulturu u studentskoj populaciji, uz povezivanje s drugim udrugama i fakultetima. Nakon formalnoga dijela programa predstavljanja Odsjeka uslijedilo je druženje s učenicima u razgledavanju fakultetskoga prostora tijekom kojega su se učenici mogli upoznati s ugodnim ambijentom i društveno-humanističkim ozračjem.

Beatriz Brkić

Foto: Sandra Naletilić