Digitalizacija literature za studente s oštećenjem vida

Knjižnica

Studentima s oštećenjem vida, u skladu s člankom 86. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), bez naknade će se digitalizirati literatura potrebna za nastavu i polaganje ispita.

Preduvjet za digitalizaciju ili preuzimanje već digitalizirane literature bit će ispunjen Zahtjev za prilagodbu literature s izjavom o korištenju prilagođene literature, koji je potrebno poslati e-mailom na knjiznica@ffos.hr .