Etičke dileme i izazovi u radu kliničkog psihologa

Dana 19. 12. 2023. Ivana Kostelac, univ. spec. clin. psych., održala je gostujuće predavanje studentima druge godine diplomskog studija Psihologije na temu „Etičke dileme i izazovi u radu kliničkog psihologa“.

Prvi dio predavanja posvećen je odnosu profesionalne i osobne etike te utjecaju istih na donošenje odluka u kliničkoj praksi.

U drugom dijelu predavanja studenti su imali priliku uvježbavati razrješavanje etičkih dilema na primjerima iz kliničke prakse.

Nadalje predstavljen je model razrješavanja etičkih dilema s naglaskom na njihovo rješavanje ovisno o znanju i motivaciji osobe te su studenti ponovo na primjerima iz prakse mogli samostalno uvježbavati razrješavanje navedenih etičkih dilema.

Na kraju predavanja studenti su zajedno s predavačicom mogli sumirati sve potencijalne izazove u razrješavanju etičkih dilema te je predavanje završeno postavljanjem pitanja studenata vezano uz današnju temu predavanja i općenito etičke izazove u radu kliničkih psihologa.

Ivana Kostelac klinička je psihologinja zaposlena u Općoj bolnici Virovitica već 10 godina. Prvotno se bavila psihodijagnostikom i savjetovanjem djece i odraslih, a unazad četiri godine usmjerila se na rad s djecom, mladima i njihovim obiteljima te psihodijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji.

Studij psihologije završila je na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku 2012. godine. Godine 2013. završila je 1. stupanj, a 2015. godine 2. stupanj obrazovanja za kognitivno-bihevioralnog terapeuta. Godine 2021. završila je obrazovanje za neurofeedback trenera, a 2023. godine poslijediplomski  specijalistički studij kliničke psihologije u Zagrebu.

Aktivan je član zajednice, čest gost radijskih emisija i predavanja u javnim ustanovama, od 2022. godine potpredsjednica Društva psihologa Virovitičko-podravske županije. Aktivan je član i stručni suradnik udruge djece i roditelja oboljelih od dijabetesa ”Dijabetes klub tip 1”.

Ivana Kostelac