Gostujuće predavanje: Bitka na Krbavskom polju 1493. u kontekstu osmanskih osvajanja

Odsjek za povijest

Predavanje će se održati u prostoriji 38 u utorak 13. 12. 2022. s početkom u 11:30 sati (do 13:00). Gostujuće predavanje održat će se u okviru kolegija Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku.

O PREDAVANJU:

Veliki poraz hrvatske vojske od Osmanlija na Krbavskom polju 9. rujna 1493. predstavlja jednu od najvažnijih epizoda u dugotrajnom obrambenom ratu Hrvata protiv Osmanlija. Njezine posljedice ostale su u svijesti hrvatskog naroda kao velika katastrofa koja je oblikovala daljnji povijesni razvoj južne, ali i čitave Hrvatske. Iako su uzroci i posljedice, pa i sam tijek bitke, već u znatnoj mjeri prikazani u starijoj i novijoj hrvatskoj historiografiji, ipak su odnosi između bana Derenčina i knezova Frankapana i Kurjakovića u događajima koji su bitki prethodili, ostali u značajnoj mjeri nerasvijetljeni i nerazjašnjeni. Autor na osnovi sačuvanih pisanih i arheoloških svjedočanstva, kao i nakon uvida na terenu, pokušavat će objasniti odnose između bana Derenčina i knezova Frankapana prije i tijekom Krbavske bitke, te koje i kakve su bile njihove reperkusije na sam tijek bitke.

O PREDAVAČU:

Hrvoje Kekez je rođen 1980. godine u Zagrebu gdje je maturirao na Klasičnoj gimnaziji (1998.). Dvopredmetni studij povijesti i informatologije (smjer: arhivistika) diplomirao je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku tezu „Plemićki rod knezova Babonića do kraja 14. stoljeća“ obranio je 2012. godine, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te je iste godine na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, te potom 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Tijekom studija usavršavao se na Institute of Medieval Studies, Univerity of Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (2009.-2010.), a 2014. godine boravio je na poslijedoktorskom znanstvenom usavršavanju na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, Indiana, Sjedinjene Američke Države.

Do sada je u raznim inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima i zbornicima radova objavio četrdesetak znanstvenih radova, kao i više desetaka stručnih radova, te održao brojna izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima održanih u inozemstvu i u Hrvatskoj. Također je objavio tri znanstvene monografije (dvije u koautorstvu), te je uredio četiri zbornika znanstvenih radova, ali i samostalno i u koautorstvu objavio osam popularno-stručnih monografija. Također, do sada je sudjelovao u nekoliko znanstvenih projekata, od kojih je bio voditelj tri („Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka“ (HKS), „Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku“ (HKS), „Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije“ (HRZZ)).