Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Lane Molvarec

U okviru kolegija Nova hrvatska književnost 1 druge godine preddiplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti te kolegija Transmedijalna književnost i tvorba identiteta treće godine preddiplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti održano je pozvano gostujuće predavanje Tabu teme i tvorba identiteta u suvremenim narativnim tekstovima za mlade (odrasle) doc. dr. sc. Lane Molvarec s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Predavanje je organizirano 17. svibnja 2023. u 11.30 h u Svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku. Osim studenata navedenih kolegija predavanje su odslušali i drugi studenti istog studija i svi drugi zainteresirani studenti i nastavnici. Lana Molvarec zaposlena je na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a bavi se suvremenom književnošću i kulturom za djecu i mlade. Izlaganjem je istražila problem društvene kontrole tekstova za mlade, i to na brojnim književnim primjerima iz hrvatske i svjetske književnosti te drugih narativnih medija poput filmova i serija. Uzimajući u obzir društvene imperative nadziranja sadržaja u tekstovima namijenjenima adolescentima, doc. dr. sc. Lana Molvarec u predavanju je stavila naglasak na kulturološke i političke aspekte načina uobličavanja tabu tema u dječjoj i adolescentskoj književnosti u svjetlu novijih teorijskih pristupa.