Gostujuće predavanje dr. sc. Alexandera Buczynskog na Odsjeku za povijest

Odsjek za povijest

Odsjek za povijest poziva vas na gostujuće predavanje dr. sc. Alexandera Buczynskog, znanstvenog savjetnika u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, pod naslovom

Car Josip II. i njegova reforma Vojne krajine

Gostujuće predavanje održat će se u utorak, 24. svibnja 2022. u učionici 44 od 16:45 do 18:20. Predavanje će se održati u okviru nastave iz obveznoga kolegija „Hrvatska povijest ranog novog vijeka“ na Odsjeku za povijest.

Alexander Buczynski završio je Studij povijesti na Sveučilištu u Utrechtu (Rijksuniversiteit Utrecht) 1988. godine. Godine 1986./87. i 1988./89. boravio je u Zagrebu kao gost-student. Surađujući s Hrvatskim institutom za povijest (tada Institut za suvremenu povijest) od svog prvog dolaska u Zagreb, od 1. svibnja 1991. postaje stalnim suradnikom Instituta u okviru projekta “Vojna krajina – građa i studije”. Svoju disertaciju s naslovom “Vojni komuniteti – središta građanstva u Hrvatskoj krajini. Povlašteni krajiški gradovi Bjelovar, Senj i Petrinja od 1787. do 1872. godine” obranio je 22. listopada 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine postaje u okviru navedenog redovitog znanstveno-istraživačkog projekta voditeljem istraživačke teme “Gradovi Vojne krajine”. Od 1996. do 2002. obnašao je dužnost glavnog i odgovornog urednika časopisa Povijesni prilozi. Sredinom ožujka 2001. postao je članom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest te mjesec dana kasnije predstojnikom Odjela za novovjekovnu povijest Instituta. Vodio je više znanstvenih projekata i objavio brojne znanstvene radove.

Za više informacija o gostujućem predavaču vidjeti: http://www.isp.hr/novovjekovna/