Gostujuće predavanje dr. sc. Ivane Horbec: Protuepidemijska zaštita u ranom novom vijeku

Odsjek za povijest

Dr. sc. Ivana Horbec s Hrvatskog instituta za povijest održat će gostujuće predavanje na temu “Protuepidemijska zaštita u ranom novom vijeku” za studente druge godine prijediplomskog studija Povijest u petak 24. ožujka 2023. godine u 11:30 u učionici 66. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebice za studente i nastavnike Filozofskog fakulteta.

Dr sc. Ivana Horbec diplomirala je 2000. na studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2004. na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. obranila i doktorsku disertaciju s temom “Uprava i javne službe Banske Hrvatske u vrijeme vladavine Marije Terezije”. Od 1999. zaposlena je na Hrvatskom institutu za povijest. Njezin znanstveni interes usmjeren je na društvenu, pravnu i institucionalnu povijest ranoga novoga vijeka s naglaskom na područje Kraljevina Hrvatske i Slavonije u kontekstu razvoja u Srednjoj Europi. Poglavito istražuje pitanje oblikovanja protomoderne uprave u hrvatskim zemljama i ekstenzije uloge javne uprave na pitanja gospodarske, društvene i kulturne javne sfere.

Tijekom svojeg predavanja govorit će o temi protuepidemijske zaštite na prostoru hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku. U Habsburškoj Monarhiji takve su rasprave činile okosnicu organizacije promišljenog javnozdravstvenog sustava pod kontrolom protomoderne države. Tijekom 18. stoljeća na granici Monarhije i Osmanskoga Carstva, koja je velikim dijelom prolazila hrvatskim zemljama pod habsburškom vlašću, organiziran je kompleksan sustav Sanitarnoga kordona s ciljem sprečavanja širenja epidemija. Ta je tema danas posebice aktualna zbog iskustva s pandemijom bolesti COVID-19.