Gostujuće predavanje na Odsjeku za povijest: doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup

Odsjek za povijest

Dana 18. ožujka 2024. će na Odsjeku za povijest u sklopu kolegija Svjetska povijest ranoga novog vijeka gostujuće predavanje održati doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup s Filozofskog fakulteta u Rijeci, s temom predavanja

 16. stoljeće kao prekretnica: razdoblje reformacije i početak razdoblja katoličke konfesionalizacije.

Predavanje će se održati u učionici 62 s početkom u 16.45 sati.

Reformacija se u 16. stoljeću proširila zahvaljujući izumu tiskarskog stroja i podršci vladajućih staleža koji su se osnivanjem nacionalnih crkava politički odmakli od Habsburgovaca i Katoličke crkve. Velika osmanska opasnost usmjeravala je habsburšku pozornost na jugoistočnu granicu Svetog Rimskog Carstva tako da je time oslabila suzbijanje reformacije u Carstvu. Augsburški vjerski mir 1555. očuvao je mir u Carstvu, ali su zbog jačanja kalvina i nepriznavanja mira od strane pojedinih habsburških vladara napetosti između katoličkih i protestantskih staleža rasle. Katolička obnova i protureformacija imale su za cilj rekatolizaciju područja prožetih novim vjerskim učenjem. Borba za češko prijestolje i time za krunu cara Svetog Rimskog Carstva bila je uvod u rat i mir te kao posljedicu imala uspostavljanje ravnoteže snaga 1648. godine.


Doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup zaposlena je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Studirala je povijest i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2012. godine doktorirala s temom “Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret?” Njezino znanstveno područje istraživanja je ranonovovjekovna povijest Europe i hrvatskih zemalja s posebnim osvrtom na razdoblje reformacije i katoličke konfesionalizacije.