Ispiti (Anita Dremel)

Katedra za sociologiju

Pismeni ispit iz svih predmeta kod Anite Dremel počinje 1.2.2023. u 11.30 u učionici 58.
Postoji mogućnost ispravka jednog kolokvija za one koji žele.
Usmeni ispit je od 12.130 u istoj prostoriji.