Istraživanje povijesti istočne Hrvatske s ciljem znanstvene, društvene i gospodarske primjene znanja u nastavi, arhitekturi i turizmu

Odsjek za povijest

Pozivamo vas na predstavljanje istraživačkog projekta IP-2022-10-8014, „Evlija Čelebi i istočna Hrvatska u 17. stoljeću“, na Filozofskom fakultetu Osijek. Predstavljanje će se održati u četvrtak 18. siječnja 2024. u 13 sati u Maloj svečanoj dvorani (br. 39, prvi kat).

Projekt je 15. prosinca 2023. započeo s radom na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Istraživački projekt nositelja doc. dr. sc. Anđelka Vlašića financira Hrvatska zaklada za znanost. Iznos je potpore 94.710,99 eura. Projekt traje četiri godine, od 15. prosinca 2023. do 14. prosinca 2027. godine. Na predstavljanju će se pojasniti opseg i relevantnost istraživanja, predstavit će se članovi projektne istraživačke skupine te će javnost imati priliku postaviti pitanja.

Za prostor današnje istočne Hrvatske, odnosno Slavoniju, južnu Baranju i zapadni Srijem, za sredinu 17. stoljeća imamo najmanje izvora, a time i najmanju istraženost. Osobito je velik nedostatak narativnih izvora koji bi nudili detaljnije informacije o stanju pod osmanskom vlašću. Iznimku predstavlja Putopis osmanskog putopisca Evlije Čelebija, koji nam nudi nove spoznaje o etničkoj i konfesionalnoj strukturi istočne Hrvatske, jasniju percepciju razvijenosti tamošnjih naselja i proširenje spoznaja o osmanskoj baštini. Ovaj projekt bit će prvi koji će se potpuno posvetiti istraživanju povijesti istočne Hrvatske pod osmanskom vlašću. Ciljevi su projekta unaprijediti znanstvene spoznaje o povijesti istočne Hrvatske u 17. stoljeću, omogućiti pristup autografu Putopisa objavljivanjem komentiranog prijevoda i potaknuti razvoj nove generacije mladih istraživača. Zbog regionalnog i interdisciplinarnog fokusa bit će to pionirski pothvat na polju istraživanja najobimnijega osmanskog narativnog izvora za hrvatsku povijest i doprinijet će popunjavanju praznina u znanju o raznim aspektima povijesti istočne Hrvatske u 17. stoljeću.

Članovi su projektne grupe Anđelko Vlašić, Dino Mujadžević, Marta Andrić, Zlatko Karač, Eldina Lovaš i Stanko Andrić. Istraživanje će se provoditi u arhivima i knjižnicama u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Beč, Budimpešta, Istanbul i Sarajevo) te na terenu u gradovima istočne Hrvatske.

Doprinos projektnih istraživanja očitovat će se stvaranjem novih znanstvenih spoznaja o povijesti stanovništva istočne Hrvatske pod osmanskom vlašću u 17. stoljeću, koje je jedno od najslabije istraženih razdoblja hrvatske povijesti. Rezultati projekta bit će od koristi arhitektima, povjesničarima umjetnosti, urbanim planerima i inženjerima održivog razvoja. Monografija, prijevod autografa i niz znanstvenih radova poslužit će studentima povijesti i povijesti umjetnosti na hrvatskim i stranim visokim učilištima kao izvor novih spoznaja o navedenim temama. Rezultati projekta potaknut će interes turističkih zajednica istočne Hrvatske za osmišljavanje bogatije turističke ponude na temelju podataka o multikulturnim urbanim zajednicama u osmanskom razdoblju povijesti istočne Hrvatske.