IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI: Amanda Bobonja

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Amanda Bobonja

 

1. Kojim se izvannastavnim aktivnostima baviš?

Uključena sam u aktivnosti koje su većinom organizirane od strane Filozofskog fakulteta u Osijeku. Pod njima podrazumijevam: članstvo u studentskim udrugama i sportskim timovima, članstvo u uredništvima studentskih časopisa, izlaganje na raznim nacionalnim i internacionalnim konferencijama, obnašanje određenih funkcija na Fakultetu (studentska pravobraniteljica i studentska prodekanica) organiziranje raznih događaja na razini Fakulteta, predstavljanje Fakulteta na raznim smotrama i slično.

2. Uspijevaš li uskladiti svoje aktivnosti uz studentske obveze?

U pravilu uspijevam. Neke aktivnosti mi oduzimaju više slobodnog vremena, neke manje, ali mi ne ograničavaju ispunjavanje studentskih obveza.

3. Jesi li uključena u rad neke od studentskih udruga na fakultetu? Ako da, kako potaknuti studente na uključivanje?

Uključena sam u rad ISHA-e (Udruga studenata Povijesti) i USPOS-a (Udruga studenata Pedagogije). Smatram da je bitno promovirati studentske udruge među studentima prvih godina te im predstaviti rad udruge i mogućnosti koje udruge pružaju. Također, bitno je studente s mlađih godina uključiti u što je više sadržaja moguće kako bi im pružili poticaj za uključivanje i aktivnost unutar udruge.

4. Možeš li nam ukratko predstaviti svoj rad i dužnosti kao studentica savjetnica odnosno počasna studentica prodekanica?

Studentska prodekanica u kontaktu sa studentima predlaže Upravi različite aktivnosti s ciljem bolje organizacije obrazovnog procesa i ostalih studentskih aktivnosti. Studentska prodekanica predstavlja svojevrsnu vezu između studenata i Uprave Fakulteta, a jedna od zadaća joj je da potiče rad studentskih udruga. Također, studentska prodekanica potiče suradnju između Alumni kluba Fakulteta i Fakulteta. Kao Studentska prodekanica u tekućoj sam akademskoj godini kao predstavnik Fakulteta sudjelovala sam na 23. susretu maturanata i studenata u Požegi, na predstavljanju visokih učilišta i sveučilišta u sklopu aktivnosti „Kamo na studij?” u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku, na 26. Smotri Sveučilišta na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti te sam u sklopu Tjedna znanosti kao jedna od predstavnica studenata maturantima Srednje škole Isidora Kršnjavija iz Našica predstavila Fakultet. Također, kroz cijelu godinu u kontaktu sam s Upravom čije obavijesti prenosim studentima, a studentske probleme, nedoumice i prijedloge prenosim Upravi Fakulteta.