Javno predavanje izv. prof. dr. sc. Denisa Njarija

Odsjek za povijest

Izv. prof. dr. sc. Denis Njari održao je 1. lipnja 2023. plenarno predavanje na pečuškom sveučilištu, u prostorijama Mađarske akademije znanosti, u okviru međunarodnog interdisciplinarnog skupa “Hazai élő jogszokások” pod naslovom “A magyar nyelv használati joga Eszéken az Osztrák-Magyar Monarchia idején” (Pravo na korištenje mađarskoga jezika u Osijeku u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije).

Više na sljedećoj poveznici: http://jogineprajz.abtk.hu/arch%C3%ADvum/2717