Ključne riječi znanstvenih i stručnih objava u 2022. godini

Zanima li vas o čemu su zaposlenici našega Fakulteta pisali znanstvene i stručne radove u 2022. godini? Priložena grafika daje uvid u ključne riječi pridružene radovima koji su objavljeni u 2022. godini. U sredini grafike istaknute su najčešće korištene ključne riječi.