Knjiga “Mi izbjeglice”

Odsjek za povijest

Knjiga Mi izbjeglice. Razmatranja o suvremenoj hrvatskoj problematici iz perspektive izbjegličkog logora temelji se na istoimenom rukopisu rektora Sveučilišta u Zagrebu (1944. – 1945.) Stjepana Horvata. Taj se rukopis čuva u Ostavštini Stjepana Horvata u Arhivu Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, a nastao je tijekom Horvatova boravka u izbjegličkom logoru Fermo u Italiji neposredno nakon Drugoga svjetskog rata (1946. – 1947.) te prethodno nije bio objavljen, s izuzetkom nekoliko kraćih fragmenata objavljenih 1995. u članku Trpimira Macana u časopisu Kolo. Uz transkribirani Horvatov izvorni rukopis, popraćen bilješkama i dodatnim objašnjenjima s informacijama o pojedinim osobama, događajima, pojmovima, institucijama, društvenim organizacijama i sl., knjiga se sastoji od priređivačkoga predgovora i triju uvodnih poglavlja.

Knjigu su za objavu priredili Slađana Josipović i Domagoj Tomas, a objavio ju je Hrvatski institut za povijest iz Zagreba.