Maraton poezije

Povodom Dana mađarske lirike 11. travnja Centar za istraživanje kulturne baštine i regionalnog identiteta i Katedra za mađarski jezik i književnost sudjeluje u međunarodnom projektu Maraton poezije. Projekt se ostvaruje kroz online streaming sastanak na platformi webex, gdje će studenti mađarskog jezika iz cijelog svijeta čitati pjesme mađarskih autora na mađarskom jeziku i prijevode istih na vlastiti materinji jezik. Sudjelovat će 18 fakulteta, gdje se studira mađarski jezik od Barcelone preko Minska do Tokija. Cijeli događaj se može pratiti na projektoru, a studenti Katedre za mađarski jezik i književnost će čitati pjesme uživo kada štafeta poezije dođe do Osijeka.

Maraton poezije će se održati 11. travnja 2023. od 16 sati u Velikoj svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta.

Dan mađarske lirike se obilježava od 1964. godine na dan rođenja jednog od najistaknutijeg mađarskog pjesnika Attile Józsefa.

Srdačno pozivamo sve zainteresirane da prate uživo ovaj međunarodni praznik mađarske lirike na osamnaest jezika! Poezija do Tokija!