Mentorski sastanak – prof. dr. sc. G. Dukić

Odsjek za informacijske znanosti

Mentorski sastanak za studente preddipl. studija (Lora Alduk, Marija Anić, Monika Brandić, Tijana Bubanj, Dorotea Dražić) i dipl. studija (Tena Kompar, Miron Hnatko, Marina Kresonja) održat će se u utorak 23. 11. 2021. od 12:15 do 13:15 u sobi 30. Ako tko nije u mogućnosti doći u navedeno vrijeme, neka se javi na e-mail gdukic@ffos.hr