NAGRAĐENICI ZA NASTAVNI, STRUČNI I NENASTAVNI RAD: Prof. dr. sc. Goran Rem

NAGRAĐENICI ZA NASTAVNI, STRUČNI I NENASTAVNI RAD

Prof. dr. sc. Goran Rem

 

1. Što za Vas predstavlja nagrada za nastavni rad?

  • To je svakako jedno sintezno sve, ono koje kao rijetko koje možemo napisati velikim početnim slovom. Naime, pišemo mi svoje desetke knjiga, ali dok im retke ne vidimo kao koliko-toliko prihvatljive u preciznim očima najzahtjevnijeg mogućeg kolektivnog mladežno-studijskog sugovornika – dotad ništa. Stoga je ovo Sve.

2. Što Vas je privuklo nastavnom pozivu i što biste istaknuli kao najvažnije lekcije nastavničkog i profesorskog zvanja, koje mora usvojiti svaki student Hrvatskog jezika i književnosti prije i tijekom budućeg nastavnog rada?

  • Čitanje i pisanje me je privuklo nastavničkom radu, pošto se na tom mjestu, u predavaonici – to čitanje-pisanje nalazi u jedinstvenoj poziciji egzistencije uživo. To je jedina situacija u kojoj čitanje kao intima i čin neupitne individualne geste – dolazi najbliže moguće ekstimi, uzbuđenju zajedničke rečenice ili materijala mišljenja. Budući kroatist mora znati da je to mjesto zajedničkog mišljenja, procesa promišljanja, a ne njegova predavanja.

3. Što biste istaknuli kao najveće vrijednosti nastavnog rada?

  • Upoznavanje najboljih mogućih prijatelja na svijetu s kojima ste međutim na vrlo preciznom Vi, i nalazite se u najboljem mogućem poštovanju koje ćemo paradoksalno skoro zaboraviti, ali to učiniti na također najbolji mogući način – konverzijom u svoje daljnje približavanje najkonkretnijem, a i remasterirano obnovljenom Čovjeku Pisma, temeljnoj pismenost, ali ne onoj s razmjenom znakića nego slova. Onome koji nestaje, kako refleksivno i refleksno užasnuto pišu i pjevaju svi koji su po nacionalnosti Prijatelji.

4. Koji su najveći izazovi u nastavnom radu?

  • Najveći je izazov odvojiti Predavaonicu od tehnološke buke, kontaminacije slabim stanjem zajednice illi njenim podrazmijevanim aeticitetom, odvojiti od administrativizma, massmedijske zaglušenosti pa najorganskije oživjeti u komunikacijsku rječitu blizinu. Tada imamo uvjete za pronalazak temeljnog humaniteta, stanje sanacije, visokosvjesne kritičke usporedbe i stanja u kojem čujemo.

5. U kojim nastavnim sadržajima studenti najviše uživaju, na što najbolje odgovaraju? Je li to moguće uskladiti s obveznim sadržajima kolegija?

  • Studenti se jako dobro osjećaju kada se otvori intarakcijsko komuniciranje skupine, a to im ponaviše čini ugodu uz fragment, uz mali a jako emitivni opseg sastavka, koji se može dakako sintezno problematizirati sinegdohalnošću, pogotovo kao njihovim clickom, osvješćenjem.

Obvezni sadržaj kolegija je formular, a nastavni susret i rad je potpuno konkretan sastavak kojega se mora oblikovati zajedničkim jezikom, velim – konkretne komunikacijske skupine.

6. Prepoznajete li među svojim učenicima i studentima buduće književnike, pjesnike ili znanstvenike na području književnosti i kako ih ohrabrujete u ostvarenju njihovih vizija?

  • Ja samo prepisujem, oni su već to sve, zato su i došli toliko blizu tekstu tj. studiju sastavaka, a ja nastojim biti što boljim prepisivateljem onoga što se u mojoj povlastici ovoga rada događa …i onda, zahvaljujući njima, pokušavam biti i njihovim nagovaračem, nagovaračem njih da budu taj svoj kreativni sastavak. Njihov dio je taj.

7. Prošle godine održan je festival književnosti Punkt na kojem su kao izlagači nastupili Vaši studenti te objavili svoje prve izvorne znanstvene radove u časopisu Anafora. Koliko su organizatorska i mentorska uloga zahtjevne i kako vrednujete ostvarene rezultate?

  • Za vrijeme studija, za vrijeme prebivanja u studijskoj matici rečenica i mišljenja koje se tu onda ima na čemu kretati, studenti mogu doći jako blizu najvišim znanstvenim zahtjevnostima, i neupitno zakoračiti u Znanost, samo je pitanje njihova posve individualnog konteksta ono iz kojeg će si naći uvjete za sačuvati taj veeliki zalet mišljenja, kojega je dakako najkreativnije prenijeti u pismo mladeži po školskim učionicama, jer su tamo, u školskim okolnostima, naši bivši studenti jedini pravi Bližnji toj mladeži, njihovu talentu mišljenja. Težak aspekt u učionici je što je to mjesto posve odcijepljeno od deuhumaniziranog svijeta pa je zahtjevnost rada stručnjaka-učitelja – u njegovanju kreativnog mišljenja mladeži – golema i fantastično nepodržana ičim osim individue Učitelja.

Signale te sposobnosti za nositi se s odsućem Čovjeka u milijunima ljudi vrjednujem u našim studijskim kontaktima što zahtjevnijim dizanjem ljestvice našeg svakog novog kontakta.

To što su radovi objavljeni u Anafori kao recenzirani znanstveni radovi je sam vrh studija, to zapravo već jako prekoračuje očekivanja od studijske 5,0 izvrsnosti, naišla nam je dakle još jedna skupina koja je nadrasla studij. To je nama Učiteljima već spominjano Sve.  To se na našim studijima humanistike stalno može očekivati, samo nam je slušati, a problema su dva, izvan odličnih novih strategija ffosova novog dekana: načelno i uvijek „stemovski“, alabolonjez „formulari“ ne mogu i ne planiraju „prepoznati“ Talent, starije rečeno – Dar.

 

8. Kakvi su Vaši planovi za budući književni i znanstveni rad?

  • Književni rad ću, u najbližem konceptu i prvoj sljedećoj knjizi, posvetiti subjektici koja gradi i oplemenjuje našu i moju obitelj, supruzi Slade. Znanost ću nastaviti u esejnoj komunikabilnosti, s velikim dragocjenim zalihama kontaktnoga nastavnog iskustva, u najbližu sljedeću knjigu Ekstima, eseji o umjetnosti gdje su prijepisi predavanja za kolegij Uvod u studij književnosti, koja sam u nedavnoj pandemijskoj situaciji u videoobliku izlagao studentima, a oni mi poslali transkripte koje ću sada nastojati prirediti za svezak svojeg posljednjeg sveučilišnog udžbenika.