Soba: 27a

Telefon (interni): 4741

Telefon (direktni): 494-741

Hrvoje Potlimbrzović

dr. sc.

viši asistent

Odsjek: ODSJEK ZA FILOZOFIJU

E-mail: hpotlimbrzovic@ffos.hr

MB znanstvenika: 355440

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Rođen je 1991. godine. Živi u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 2010. godine upisao dvopredmetni studij filozofije i pedagogije, koji je i završio 2016. godine. Iste godine upisao je poslijediplomski doktorski program Filozofija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio u travnju 2022. godine obranom doktorata naslovljenog Djela iz logike u Hrvata tijekom 19. stoljeća pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Davora Lauca.

S izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima s temama iz područja logike i povijesti hrvatske filozofije započeo je 2016. godine. Radove iz tih područja objavio je u domaćim znanstvenim časopisima. Uz to, uredio je knjižicu sažetaka studentskog (2017) i međunarodnog znanstvenog skupa (2021).

Od rujna 2016. godine radi kao asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Od akademske 2016./2017. godine održava seminare i vježbe iz kolegija Logika.

Poveznice: 

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33463

https://scholar.google.hr/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4p-oW3HHIN-qNX4q6OcGM5vKvhVqMQg5sDflMWTeOUlrsxdCP0VZSNb0uaOkrACciw9kU0c7q25L6FtCsRCPod6IoyAw&user=eaK0m3UAAAAJ

https://independent.academia.edu/HrvojePotlimbrzovi%C4%87

https://www.researchgate.net/profile/Hrvoje-Potlimbrzovic