O nama

Misija i vizija:

Temeljna je misija osnivanja Centra za interdisciplinarna istraživanja pospješiti suradnju među Odsjecima i Katedrama iz područja društvenih i humanističkih znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, zatim unaprijediti suradnju među sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz brojnih znanstvenih područja, a potom i osnažiti te zasnovati suradnju sa sveučilištima na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

U skladu s tim, temeljna misija Centra sastoji se od premošćivanja formalnog razgraničenja društveno-humanističkih znanosti i znanosti koje pripadaju STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) području kao odgovor na izazove 21. stoljeća.

Vizija je Centra uspostavljati i intenzivirati komunikaciju sa stručnjacima iz privatnog sektora, a s ciljem promjene negativnih trendova zapošljavanja i poticanja konkurentnosti stručnjaka iz društveno-humanističkih znanosti. Osim toga, članovi Centra zagovarat će interdisciplinaran i transdisciplinaran pristup rasvjetljavanju složenih društvenih fenomena iz prethodnih povijesnih razdoblja, kao i društvenih fenomena 21. stoljeća. Vizija djelovanja Centra također uključuje podizanje svijesti šire javnosti o primjenjivosti i korisnosti znanja stručnjaka iz društveno-humanističkih znanosti te o njihovoj tržišnoj vrijednosti i konkurentnosti u javnom i privatnom sektoru. Naposljetku, Centar će okupljati i povezivati strukovna društva iz brojnih područja, kao i udruge civilnog društva.

Djelatnosti, a time i ciljevi Centra za interdisciplinarna istraživanja obuhvaćaju pet područja:

  • Prijava znanstvenih i stručnih projekata
  • Organiziranje znanstvenih i stručnih skupova
  • Objava znanstvenih radova i drugih publikacija
  • Pokretanje znanstvenog časopisa
  • Održavanje javnih predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih popularizacijskih aktivnosti
  • Organizacija i održavanje kulturno-umjetničkih događanja

 

Članovi Povjerenstva Centra:

doc. dr. sc. Igor Josipović, voditelj Centra
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 334942
Mrežna stranica
CROSBI
Google Scholar

izv. prof. dr. sc. Davor Balić, zamjenik voditelja Centra
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 282270
CROSBI

 

dr. sc. Demian Papo, viši asistent, član
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 349794
CROSBI
Google Scholar
Mrežna stranica
Research Gate
Linkedin

dr. sc. Sergej Filipović, viši asistent, član
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 359683
CROSBI
Google Scholar
Academia.edu
Research Gate

dr. sc. Juraj Jurlina, viši asistent, član
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 365202
CROSBI
Google Scholar
Research Gate
Linkedin

dr. sc. Mia Filipov, članica
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 399845
Mrežna stranica
CRORIS
ResearchGate
Google Znalac

dr. sc. Nemanja Spasenovski, asistent, član
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 379211
Mrežna stranica
CROSBI
Google Scholar

 

dr. sc. Damir Marinić, predavač, član
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Matični broj znanstvenika: 293610
Mrežna stranica
CROSBI
Linkedin