Novi znanstveno-istraživački projekt nastavnika Odsjeka za povijest

Odsjek za povijest

Nastavnici Odsjeka za povijest ostvarili su, putem natječaja koji je raspisao Mađarski kulturni krug Zrínyi, financiranje znanstveno-istraživačkog projekta koji bi za cilj imao znanstveno istraživanje povijesti i kulture Mađara u istočnoj Hrvatskoj. Naziv odabranog projekta je “Povijest i kultura Mađara u istočnoj Hrvatskoj od srednjeg vijeka do suvremenog doba”. Projekt za cilj ima proširivanje znanstvenih spoznaja o povijesti i kulturi Mađara istočne Hrvatske od srednjeg vijeka do suvremenog doba. Projektni prijedlog polazi od činjenice da povijest i kultura Mađara istočne Hrvatske nisu znanstveno istraženi u dovoljnom opsegu, odnosno da je potrebno doprinijeti spomenutoj temi novim znanstvenim istraživanjima kroz rad fokusirane istraživačke grupe i objavljivanjem znanstvenih publikacija o raznovrsnim aspektima povijesti i kulture Mađara u navedenom razdoblju.

Projekt će provoditi istraživačka grupa u kojoj se nalaze sljedeći istraživači: dr. sc. Anđelko Vlašić, dr. sc. Domagoj Tomas, dr. sc. Eldina Lovaš, dr. sc. Denis Njari i dr. sc. Danijel Jelaš. Svi članovi istraživačke grupe su nastavnici ili vanjski suradnici Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojem se bave i spomenutom temom.

Projekt će trajati dvije godine i rezultirat će objavljivanjem zbornika radova, čiju će objavu financirati Mađarski kulturni krug Zrínyi. Zbornik radova obuhvaćat će temu projekta, ali će se fokusirati na specifične aspekte povijesti i kulture Mađara u istočnoj Hrvatskoj od srednjeg vijeka do suvremenog doba.

Više informacija na mađarskom jeziku na stranici Mađarskog kulturnog kruga Zrínyi.