Novo izdanje IFLA-inih smjernica za knjižnične usluge za zatvorenike

Krovno svjetsko udruženje knjižničara (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions) objavilo je u veljači 2023. četvrto, revidirano izdanje Smjernica za knjižnične usluge za zatvorenike. Publikacija je osmišljena kao pomoć za planiranje, implementaciju i vrednovanje knjižničnih usluga zatvorenicima u svim tipovima kaznenih tijela (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi) te može poslužiti kao vodič za razvoj nacionalnih smjernica za knjižnične usluge za zatvorenike. U dokument su uključeni minimalni standardi koji bi se trebali poštovati u onim zemljama gdje zatvorske knjižnice nisu dovoljno razvijene kako bi se zatvorenicima osiguralo zakonom zajamčeno pravo na čitanje, učenje i pristup informacijama.

Smjernice su rezultat dvogodišnje suradnje međunarodnih stručnjaka okupljenih u Radnoj skupini za zatvorske knjižnice u okviru IFLA-ine Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama. Kao članica Radne skupine, pod uredničkim vodstvom Jane Garner (Charles Sturt University, Australija) i Lise Krolak (UNESCO-ov Institut za cjeloživotno učenje, Njemačka), u izradi ove publikacije sudjelovala je i Sanjica Faletar s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulkteta u Osijeku.

Smjernice su dostupne u IFLA-inom repozitoriju (https://repository.ifla.org/handle/123456789/2538), za sada samo na engleskom jeziku.