Obavijest o naručivanju na SISTEMATSKE preglede – za studente PRVE godine sveučilišnih prijediplomskih studija

Nadležni tim za obavljanje sistematskih pregleda uveo je novu aplikaciju za naručivanje, tako da studenti sami biraju termin dolaska na pregled, za sada je ponuđen prosinac. Ovaj link vas povezuje s ponuđenim terminima: https://terminko.hr/lokacija/osijek6/sistematski-pregled-studenata-prve-godine-studija. Od sada će ovo biti jedini način prijava na sistematske preglede pa molimo studente prve godine sveučilišnih prijediplomskih studija da se pravovremeno prijave na ponuđene termine.

Sistematski se pregledi odvijaju u NZJZ OBŽ, Službi za školsku medicinu, Drinska 8, soba 39.

Nadležni tim za obavljanje sistematskih pregleda: dr. Dolores Juretić-Kovač, spec. školske medicine, bacc. med. techn. Gabrijela Kremer, tel. 031 225 755, dolores.kovac@gmail.com.

Za sva dodatna pitanje možete se obratiti nadležnom timu.