Obavijest o nastavi – Molnar (Izrada nastavnih materijala i Elementi kulture i civilizacije u nastavi engl. jezika)

Odsjek za engleski jezik i književnost

U ponedjeljak 25. listopada 2021. nastava kod D. Molnar prebacuje se iz kontaktne na online varijantu prema sljedećem rasporedu:

1. Izrada nastavnih materijala – virtualna učionica 46, s početkom u 9:30h.

2. Elementi kulture i civilizacije u nastavi engl. j. – virtualna učionica 46, s početkom u 10:35h.