Obavijest o upisima u višu, ponavljačku nastavnu godinu, te o nastavku i dovršenju studija

Obavijest o upisima u višu, ponavljačku nastavnu godinu, te o nastavku i dovršenju studija  u ak. 2021./2022. godini

 

 

Studenti se upisuju putem Studomata od 27. do 30. rujna 2021. godine.

Najvažniji uvjeti za upis u višu nastavnu godinu:

§  Ostvareno najmanje 48 ECTS bodova na svim studijima osim na studiju Psihologije, gdje je potrebno ostvariti najmanje 55 ECTS bodova.

§  Jedinstvena sveučilišna studentska anketa.

Molimo sve studente da obavezno ispune Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu za akademsku        godinu 2020./2021. godinu. Dokaz je potvrda sa Studomata koju nije potrebno ovjeriti.

 

 

PLAĆANJE STUDIJA

 

§  Studenti koji plaćaju školarinu dužni su prilikom upisa dostaviti dokaz o uplaćenoj školarini na zadanu mail adresu djelatnika Ureda za studente i studije. Troškovi školarine se uplaćuju na IBAN fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj: navesti OIB-1 studenta (za studente preddiplomskih studija), i OIB-2 (za studente diplomskih studija), opis: školarina za ak. 2021./2022. godinu. Školarina se može platiti Internet bankarstvom, putem opće uplatnice, te putem Diners Club,  Mastercard, Maestro ili Visa kreditnih kartica (kartice trebaju omogućavati plaćanje na rate) u Računovodstvu Fakulteta.

§  Redoviti studenti ne plaćaju studij ukoliko su ostvarili 55 i više ECTS bodova.

§  Status redovitog studenta za studente koji su odslušali sve semestre te imaju pravo redovitog studiranja još jednu trećinu dulje od propisanog trajanja studija u akademskoj godini 2021./2022. se ne naplaćuje.

§  Redoviti studenti koji su ostvarili uvjete za upis u višu godinu (od 48 do 54 ECTS boda u prethodnoj ak. godini) plaćaju studij prema linearnom modelu. Tablica s iznosima školarina nalazi se na kraju ove obavijesti.

§  Redoviti studenti koji nisu ostvarili uvjete za upis u višu godinu (ostvarili su od 24 do završno 47 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini) mogu upisati ponavljanje godine i plaćaju studij prema linearnom modelu. Tablica s iznosima školarina nalazi se na kraju ove obavijesti.

 

 

REDOVITI STUDENTI KOJI SU OSTVARILI UPIS U VIŠU GODINU

 

Za upis u višu godinu potrebno je sljedeće:

§  Upisati se putem Studomata, koji je otvoren za studente od 27. do 30. rujna 2021. godine.

Izvedbeni planovi studija s popisom obveznih i izbornih predmeta mogu se naći na mrežnoj stranici Fakulteta.

S obzirom na ograničen broj studenata koji mogu upisati izborni predmet može se dogoditi da ne uspijete upisati željeni predmet. Molimo Vas da upis nastavite izborom drugog izbornog predmeta koji je moguće upisati kako ne bi došlo do blokade sustava. Za sve naknadne promjene upisanih izbornih predmeta možete se javiti voditeljici/voditelju vašeg Odsjeka. Ured za studente i studije će biti obaviješten od strane voditelja odsjeka o promjeni izbornih kolegija, te nije potrebno zbog toga osobno dolaziti na Fakultet.

Studenti nakon upisa izbornih predmeta moraju imati upisanih minimalno 30 ECTS-bodova, osim onih studenata 2. godine diplomskih studija koji prema izvedbenom planu nastave u ljetnom semestru moraju upisati više od 30 ECTS-bodova. Oni u zimskom semestru upisuju onoliko manje bodova koliko više moraju upisati u ljetnom semestru .

§  Troškove školarine (prema linearnom modelu) i troškove upisa u iznosu od 130,00 kuna potrebno je platiti prije upisa. Troškovi školarine i troškovi upisa moraju biti uplaćeni odvojeno (na dvije uplatnice). Molimo Vas da dokaz o uplati troškova upisa i troškova školarine (za one koji plaćaju, uplatnice i sl.) te potvrdu o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku godinu 2020./2021. dostavite online Uredu za studente i studije na mail adresu mmlinarevic@ffos.hr nakon upisa preko Studomata.

§  Niti za jedan dio upisnog postupka nije potrebno osobno dolaziti u Ured za studente i studije

 

 

 

REDOVITI STUDENTI KOJI SU ODSLUŠALI SVE SEMESTRE TE IMAJU PRAVO REDOVITOG STUDIRANJA JOŠ JEDNU TREĆINU DULJE OD PROPISANOG TRAJANJA STUDIJA

 

Upis za redovite studente koji su odslušali sve semestre te imaju pravo redovitog studiranja još jednu trećinu dulje od propisanog trajanja studija provest će Ured za studente i studije, oni se ne upisuju putem Studomata.

Za upis je potrebno sljedeće:

 

§  Uplatiti troškove projekti studentskog zbora Sveučilišta  u iznosu od 30,00 kuna

§  Isprintati potvrdu da je ispunjena jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku godinu 2020./2021.

§  Dokaz o uplati troškova studentskog zbora Sveučilišta te potvrdu o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku godinu 2020./2021. treba dostaviti online Uredu za studente i studije na mail adresu mcernokburazin@ffos.hr .

  • Studenti preddiplomskog studija moraju položiti sve ispite s druge godine, te ostvariti minimalno 24 ECTS boda s treće godine.
  • Studenti diplomskog studija moraju položiti sve ispite s prve godine, te ostvariti minimalno 24 ECTS boda s druge godine.
  • Studentima treba biti odobrena tema završnog/diplomskog rada

§  Niti za jedan dio upisnog postupka nije potrebno osobno dolaziti u Ured za studente i studije

 

 

PONAVLJANJE GODINE

 

§  Studenti mogu ponavljati godinu samo ako su ostvarili 24 i više ECTS bodova u tekućoj nastavnoj godini te ako su položili sve ispite s prethodne nastavne godine

§  Studenti koji ponovno upisuju istu nastavnu godinu u akademskoj godini 2021./2022. ne upisuju se putem Studomata, upisuje ih Ured za studente i studije. Prije upisa potrebno je uplatiti troškove školarine prema linearnom modelu, te  30,00 kn (za projekte Studentskog zbora Sveučilišta) na IBAN: HR8423600001102484368. Troškovi školarine i troškovi studentskog zbora moraju biti uplaćeni odvojeno (na dvije uplatnice).  Potvrdu o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku godinu 2020./2021. godinu te dokaze o uplatama troškova školarine i studentskog zbora  treba poslati online Uredu za studente i studije na mail adresu mcernokburazin@ffos.hr., nije potrebno osobno dolaziti na Fakultet.

 

 

GUBITAK STUDENTSKIH PRAVA (DOVRŠENJE STUDIJA)

 

§  Ukoliko je student u akademskoj godini 2020./2021. ostvario manje od 24 ECTS boda, a želi nastaviti studij, treba popuniti zahtjev za dovršenje studija. Zahtjev se može preuzeti OVDJE.

§  Zahtjev za dovršenje studija treba poslati online Uredu za studente i studije na mail adresu mmlinarevic@ffos.hr., nije potrebno osobno dolaziti.

§  Studenti koji gube studentska prava, gube i pravo na zdravstveno osiguranje i to su dužni javiti Zavodu za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana. Prije toga potrebno je u Uredu za studente i studije zatražiti potvrdu o gubitku studentskih prava.

 

 

Tablični prikaz linearnog modela plaćanja školarine:

 

Broj ostvarenih ECTS bodova Broj ECTS bodova za plaćanje Iznos školarine 5.500,00 /36 ECTS bodova (vrijednost ECTS boda =152,77)
54 6 916,62
53 7 1.069,39
52 8 1.222,16
51 9 1.374,93
50 10 1.527,70
49 11 1.680,47
48 12 1.833,24
47 13 1.986,01
46 14 2.138,78
45 15 2.291,55
44 16 2.444,32
43 17 2.597,09
42 18 2.749,86
41 19 2.902,63
40 20 3.055,40
39 21 3.208,17
38 22 3.360,94
37 23 3.513,71
36 24 3.666,48
35 25 3.819,25
34 26 3.972,02
33 27 4.124,79
32 28 4.277,56
31 29 4.430,33
30 30 4.583,10
29 31 4.735,87
28 32 4.888,64
27 33 5.041,41
26 34 5.194,18
25 35 5.346,95
24 36 5.499,72