Objavljen novi broj Biltena studentskih radova iz filozofije

Odsjek za filozofiju

U izdavaštvu FFOS-a objavljen je 6. broj Biltena studentskih radova iz filozofije, kojemu je tema »Filozofija književnosti«.

Glavni je i odgovorni urednik Biltena izv. prof. dr. sc. Boško Pešić, dok uredništvo ovoga broja čine Martina Ivanović, Klara Jurković, Lucija Leventić i Lucija Novokmet.

Lekturu je tekstova izvršila doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, ilustracije potpisuje Filip Pavić, a naslovnicu je dizajnirala Patricia Miljak.

Autori su studentskih članaka Mirna Krasnić (»Egzistencijalni motivi u djelu Ex Ponto Ive Andrića«), Tomislav Korman i Ivan Puljić (»Filozofsko – psihološki motivi u djelu Preobražaj Franza Kafke«), Dajana Smiljanić (»Pojam smisla u djelu Ispovijed Lava Nikolajeviča Tolstoja«), Lucija Leventić (»Sloboda i odgovornost u romanu Krv drugih Simone de Beauvoir«), Katarina Lukačević (»Čovjek ili životinja? Elementi filozofije Giorgia Agambena u djelu Maus Arta Spiegelmana«), Martina Ivanović i Lucija Novokmet (»Christiane F. kao Camusov stranac u djelu Mi djeca s kolodvora Zoo«), Filip Pavić (»Analiza ostvarenja uzvišenog u pjesmama Emily Dickinson«) te Daniel Horvat (»Apsurd i paradoksalnost zla. Može li teodiceja dati odgovor na problem zla?«).

Osim navedenih članaka, u Biltenu svoje mjesto nalaze i dva prijevoda: »Što je pisanje?« (Jean-Paul Sartre) te »Nedokučivost poetičkog značenja« (Peter Lamarque).