Obrane diplomskih radova

Odsjek za psihologiju

Studentica: Noemi Kožić

Naziv diplomskog rada: KVALITETA ŽIVOTA, SAMOPOŠTOVANJE I KORIŠTENJE FILTERA ZA ULJEPŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA KOD OSOBA S ACNE VULGARIS

Vrijeme: 19.9.2023. u 12 sati  (učionica 40)

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Irena Pavela Banai, predsjednica

izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, članica

prof. dr. sc. Gorka Vuletić, mentor

doc. dr. sc. Marija Milić, zamjenski član

 

 

Student(ica): Sara Dujak
Naziv diplomskog rada: Odnos pozitivnog razvoja mladih, školske klime i otpornosti na
svakodnevni akademski stres
Vrijeme: 20.09. u 11:00h u P10

Članovi Povjerenstva:
doc. dr. sc. Marija Milić (predsjednica)
izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović (članica)
doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak (mentorica)
izv. prof. dr. sc. Ana Jakopec (zamjenska članica)

 

Student(ica): Maja Pavlović
Naziv diplomskog rada: Odnos pozitivnog razvoja mladih s depresivnošću, anksioznošću i
stresom
Vrijeme: 27.09. u 11:00h u P31

Članovi Povjerenstva:
doc. dr. sc. Marija Milić (predsjednica)
doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš (članica)
doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak (mentorica)
doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer (zamjenska članica)

 

Student(ica): Ivona Vaselek
Naziv diplomskog rada: Odnos temperamenta, obrambenih stilova i zlostavljanja u djetinjstvu s konzumacijom alkohola

Vrijeme: 27.09. u 11:00h u P42

Članovi Povjerenstva:
izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek (predsjednica)
doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer (članica)
doc. dr. sc. Ivana Marčinko (mentorica)
doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš (zamjenska članica)

 

 

Student(ica): Sanja Lješčak

Naziv diplomskog rada: Anksioznost zbog klimatskih promjena i neki njeni prediktori

Vrijeme: 27.09. u 12:00h u P9

Članovi Povjerenstva:

doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš (predsjednica)

doc. dr. sc. Marija Milić (članica)

doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer (mentorica)

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak (zamjenska članica)

 

Student(ica): Martina Gelenčir

Naziv diplomskog rada: Odnos osobina mračne trijade i reproduktivnih strategija

Vrijeme: 29.09.2023. u 16:00h u P64

Članovi Povjerenstva:

izv. prof. dr. sc. Ana Jakopec, predsjednica
doc. dr. sc. Dino Krupić, član
doc. dr. sc. Irena Pavela Banai, mentorica

izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović (zamjenska članica)

 

 

Student(ica): Lovro Borić

Naziv diplomskog rada: Učinci povratne informacije na radnu uspješnost zaposlenika

Vrijeme: 29.09. 2023. u 17:00h u P64

Članovi Povjerenstva:

doc. dr. sc. Irena Pavela Banai (predsjednica)

doc. dr. sc. Dino Krupić (član)

izv. prof. dr. sc. Ana Jakopec (mentorica)

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak (zamjenska članica)

 

 

Student(ica): Mirela Ivoš

Naziv diplomskog rada: Sklonost korištenja heuristika s obzirom na emocionalno stanje i kognitivni stil

Vrijeme: 29.09.2023. u 18:00h u P64

Članovi Povjerenstva:

doc. dr. sc. Dino Krupić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Ana Jakopec, članica
doc. dr. sc. Irena Pavela Banai, mentorica

doc. dr. sc. Marija Milić (zamjenska članica)

 

 

Student(ica): Ana Vugrinec

Naziv diplomskog rada: Emocionalna inteligencija i psihološka otpornost kod studenata

Vrijeme:  2.10.2023. u 12.20 sati
MJESTO: Mala vijećnica (39)

Članice povjerenstva:
Doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer, predsjednica
Doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, članica
Doc dr. sc. Ana Babić Čikeš, mentorica
Izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, zamjenska članica