Odlazna mobilnost studenata

Poštovani studenti Filozofskog fakulteta!

Zahvaljujući sporazumima koje je Filozofski fakultet (FFOS) sklopio s partnerskim visokoškolskim ustanovama iz inozemstva te zahvaljujući svome sudjelovanju u međunarodnim programima studentske mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS), FFOS Vam omogućuje da dio svoga studija provedete na nekoj od njegovih inozemnih partnerskih institucija.

Na ovoj smo stranici objedinili neke od najvažnijih informacija potrebnih za ostvarenje mobilnosti, no molimo Vas da se obavezno upoznate sa svim dokumentima i dodatnim uputama iz okvira pojedinih programa mobilnosti koje Vam stoje na raspolaganju.

Budući da se najviše mobilnosti ostvaruje u okviru programa Erasmus+, detaljnije upute o tom programu naći ćete ovdje.

Dokument Popis partnerskih visokoškolskih ustanova – ugovori o suradnji (bez programa Erasmus+) sadrži popis ostalih partnerskih institucija FFOS-a na kojima, obavezno uz prethodno savjetovanje s ECTS-koordinatorom svoje ustrojbene jedinice (odnosno ECTS-koordinatorima svojih ustrojbenih jedinica ukoliko ste student dvopredmetnog preddiplomskog ili diplomskog studija), trebate dogovoriti program studija (izbor predmeta na instituciji domaćinu) s ciljem priznavanja što većeg mogućeg broja položenih predmeta i ostvarenih ECTS-bodova po povratku na FFOS.

Popis ECTS-koordinatora svih ustrojbenih jedinica (i ECTS-koordinatora doktorskih studija) i njihovi kontakt-podaci ovdje se donose, a možete naći i podatak o koordinatoru FFOS-a za program CEEPUS:

ECTS koordinatori ustrojbenih jedinica i doktorskih studija:

 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, doktorski studij Jezikoslovlje
 • prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, doktorski studij Književnost i kulturni identitet
 • doc. dr. sc. Goran Livazović, doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, Odsjek za njemački jezik i književnost – jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, Odsjek za njemački jezik i književnost – dvopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, Odsjek za hrvatski jezik i književnost – jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Ivana Mikulić, Odsjek za hrvatski jezik i književnost – dvopredmetni studij
 • Luka Pejić, asistent, Odsjek za povijest
 • izv. prof. dr. sc. Davor Balić, Odsjek za filozofiju
 • doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, Odsjek za psihologiju
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske znanosti – jednopredmetni studij
 • prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, Odsjek za informacijske znanosti – dvopredmetni studiji
 • doc. dr. sc. Renata Jukić, Odsjek za pedagogiju
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić,  Katedra za mađarski jezik i književnost
 • izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, Katedra za sociologiju
 • dr. sc. Mirna Varga, prof. viši predavač, Katedra za zajedničke sadržaje

Molimo, obratite pozornost i na upute obavljene na mrežnoj stranici Ureda za studenska pitanja pod poveznicom Mobilnost studenata kojih se trebate pridržavati prije mobilnosti i nakon nje. Ovdje dodajemo podatak da su po povratku s mobilnosti studenti dužni ispuniti obrazac Izvješće studenta o mobilnosti na visokoškolskoj ustanovi domaćinu u svrhu studijskog boravka i potpisani primjerak dostaviti Uredu za studentska pitanja. Svrha je Izvješća sustavno pratiti zadovoljstvo studenata kvalitetom mobilnosti koju ostvarujemo s partnerskim visokoškolskim ustanovama.

Izdvojeni sadržaji:

Izvješće studenta o mobilnosti na visokoškolskoj ustanovi domaćinu u svrhu studijskog boravka