Održani prvi Dani otvorenih vrata na FFOS-u

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 22. do 25. svibnja održavali su se Dani otvorenih vrata tijekom kojih su profesori i studenti srednjoškolcima predstavili studijske programe, nastavne sadržaje i projekte fakultetskih Odsjeka. Program je započeo pozdravnim govorima predsjednice Studentskog zbora Ane Pašalić, studentske pravobraniteljice Vlatke Fapali, studentske prodekanice-savjetnice Amande Bobonje te prodekanice za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Sanje Jukić.

Zašto odabrati FFOS?

Prodekanica je u svome govoru kao cilj prvih Dana otvorenih vrata istaknula pomoć učenicima koji se nalaze na jednoj od najvažnijih prekretnica u svome životu – kada ne biraju samo buduće zanimanje, nego i životni poziv. Prodekanica Jukić kao neke od najvećih prednosti studiranja na FFOS-u navela je potporu studentima u profesionalnom i osobnom smislu u vidu uključivanja studenata u znanstveno-istraživački i nastavni rad (kroz plaćenu demonstraturu) te pomoć psihološkog savjetovališta koje je iz okrilja Sveučilišta ranije ove godine započelo s radom u okrilju Fakulteta. Istaknula je ugodnu atmosferu koja proizlazi iz humanističkog pristupa studentima i radu. Studenti tijekom studiranja imaju priliku uključiti se u projekte, konferencije i znanstvene radove na kojima surađuju sa svojim mentorima, uz mogućnost pohađanja ljetnih škola u inozemstvu i sudjelovanje u Erasmus programu međunarodne razmjene studenata. Prodekanica je istaknula i ulaganje u studentsku asistenciju za studente s invaliditetom. Na FFOS-u studenti imaju mogućnost izbora 32 studijske kombinacije prijediplomskog studija te više od 70 kombinacija na prijediplomskom i diplomskom studiju zajedno. Iako je većina diplomskih studija nastavničkog smjera, Fakultet pruža mogućnost razvoja znanstvene karijere kroz tri poslijediplomska studija – Književnost i kulturni identitet, Jezikoslovlje i Pedagogija i kultura suvremene škole. Prednost je studiranja na FFOS-u što se nastava ne održava isključivo u učionicama. Terenska nastava održava se svake godine u okviru određenih kolegija u Hrvatskoj i inozemstvu, uz brojna gostujuća predavanja stručnjaka također iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva, čime se promiče kvaliteta nastavnog procesa i omogućava dinamičan proces studiranja. Prodekanica Jukić napomenula je kako studenti svake godine ispunjavaju sveučilišnu anketu koja profesorima pruža jasan uvid u studentske prijedloge i moguća poboljšanja. Prodekanica je naglasila kako je ukupna ocjena sveučilišne ankete našega Fakulteta 4,77, što svjedoči o kvaliteti naših profesora, a onda i o kvaliteti obrazovanja koju pružaju. Na kraju, prodekanica je zaključila kako je još jedan važan cilj zaposlenika Filozofskog fakulteta da se u procesu studiranja nitko ne osjeća isključenim i manje vrijednim.

Posjet učenika bio je organiziran u tri faze: u prvom dijelu učenicima su se nakon govora prodekanice Jukić obratile predsjednica studentskog zbora na Pašalić, studentska pravobraniteljica Vlatka Fapali i studentska prodekanica-savjetnica Amanda Bobonja, u drugom dijelu voditelji ustrojstvenih jedinica i profesori pobliže su upoznali učenike s glavnim obilježjima i prednostima konkretnih studija, dok su treći dio programa preuzeli studenti te proveli učenike kroz prostor FFOS-a i odgovarali na pitanja zainteresiranih, uz osvrt na vlastita iskustva studiranja na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Ana Pašalić i Vlatka Fapali kao glavne smjernice svojih dužnosti navele su predstavljanje studenata u radu tijela fakulteta te brigu za njihove prijedloge i potrebe, dok je Amanda Bobonja govorila o tome kako njezina funkcija podrazumijeva čestu suradnju s Upravom Fakulteta, koordinaciju rada studentskih udruga i FFOS-ovih Alumnija. Sve tri studentice djeluju kao važna spona uprave i studenata te su posvećene promicanju studentskih ideja i upućivanju konstruktivnih kritika kako bi zajedničkim snagama pridonijeli kvaliteti nastavnog procesa.

Studij njemačkog jezika i književnosti uz kazalište, film i književnost

Prvi dan započeo je predstavljanjem Odsjeka za njemački jezik i književnost, Katedre za povijest umjetnosti te Katedre za zajedničke sadržaje. U predstavljanju rada Odsjeka za njemački jezik i književnost sudjelovali su učenici II. gimnazije te Isusovačke klasične gimnazije. Program je započeo prikazivanjem promo-filma, nakon kojeg je uslijedilo kratko predstavljanje studija i mogućnosti koje se nude studentima nakon diplomskog studija, o čemu su govorili alumniji i studentski predstavnici. Učenici su imali priliku obići „štandove“ s aktivnostima koje se održavaju na Odsjeku poput filmske večeri književnog kluba pod vodstvom doc. dr. sc. Tihomira Englera i kazališne radionice lektorice Mareike Korte uz prikazivanje nagrađenog filma. Studenti su organizirali kviz znanja njemačkoga jezika i književnosti u kojem su učenici provjerili svoje znanje. Studenti književnog kluba izradili su informativne plakate o aktivnostima filmskih večeri i podcasta u kojima su sudjelovali, a tematski obuhvaćaju opuse poznatih književnika i filozofa Goethea, Lessinga, Kanta, Wielanda i Klopstocka.

Kava i izložbe na studiju Povijesti umjetnosti

Katedra za povijest umjetnosti učenike I. gimnazije dočekala je u opuštenoj atmosferi – pod vodstvom predavača Igora Loinjaka razgovarali su „o umjetnosti uz kavu – između starine i suvremenosti“. Potom je uslijedio obilazak galerijskog prostora FFOS-a gdje su izloženi umjetnički radovi studenata Akademije za umjetnost i kulturu, čiji su kustosi studenti Povijesti umjetnosti.

Među zajedničkim sadržajima studija i kviz na poljskom

Voditeljica dr. sc. Ninočka Truck-Biljan predstavila je ustroj i rad Katedre za zajedničke sadržaje. Objasnila je ciljeve i govorila o obveznim predmetima koji se nalaze u sklopu svih studijskih smjerova FFOS-a, konkretno stranim jezicima, tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi te informatičkim predmetima. Osim sadržaja kolegija, predstavila je i članove Katedre. Budući da većina studenata FFOS-a može birati između engleskog i njemačkog jezika na prvoj godini prijediplomskog studija, Truck-Biljan objasnila je koje se razine predznanje očekuju od studenata prve godine prijediplomskih studija te na kojoj razini nastavljaju učiti određeni strani jezik. Kratko se osvrnula na mogućnost prepisivanja iz jednoga na drugi strani jezik. Prisutnima je pokazala primjere radnih listova koje osobno koristi na nastavi. Detaljnije je opisala aktivnosti u sklopu nastave i izvannastavne aktivnosti u okviru Tjelesne i zdravstvene kulture. Strana lektorica Malgorzata Sabina Stanisz Hanžek predstavila je nastavu Poljskog jezika i sve završila vrlo zanimljivim kvizom na poljskom jeziku. Učenici Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek i njihova nastavnica neobvezno su druženje nastavili sa studentima kojima su postavljali zanimljiva pitanja. Učenici su bili zadovoljni, imali su pitanja za studente te su iskazali zanimanje za pedagogiju, sociologiju, povijest, engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost. Truck-Biljan zaključila je kako se o Katedri za zajedničke sadržaje malo zna, iako su obvezni dio svih studijskih programa.

Studij Sociologije za bolje društvo

Drugi dan programa Dana otvorenih vrata obilježen je aktivnostima Katedre za sociologiju, Katedre za mađarski jezik i književnost te Odsjeka za povijest. Asistenti Katedre za sociologiju prezentirali su studijski program učenicima I. gimnazije. Učenike su uputili u teorijski aspekt sociologije, uloge sociologa i mogućnosti zapošljavanja nakon studija. Osim toga, predstavili su informacije o kriterijima za upis te znanja i vještine koje će učenici steći tijekom prijediplomskog i diplomskog studija sociologije. Kao dodatak uslijedio je osvrt na studentske aktivnosti koje su detaljnije predstavili studenti sociologije.

Studij mađarskog od teorije do prakse

Predstavljanje Katedre za mađarski jezik i književnost započelo je uvodnim govorom izv. prof. dr. sc. Ane Lehocki-Samardžić koja je učenicima Prosvjetno-kulturnog centra Mađara, II. gimnazije Osijek te Isusovačke klasične gimnazije predstavila kratku povijest i ustrojstvo Katedre od njezinog osnivanja 1982. godine, studijske programe i prednosti upisivanja mađarskoga jezika i književnosti. Istaknula je kako studenti imaju posebnu priliku učiti od izvornih govornika mađarskoga jezika. Dodaje kako studenti tijekom semestra sudjeluju u raznim aktivnostima, primjerice organiziranju tradicionalne božićne priredbe. Predavanja su organizirana u sklopu modularne nastave koja je prilagođena početnicima i naprednima u učenju mađarskoga jezika. Studentima su ponuđeni kolegiji koji kvalitetno pokrivaju sadržaje područja dijalektologije, sociolingvistike, etnografije i književnosti. Studenti imaju mogućnost ostvariti kontakte za buduće zaposlenje, u skladu s navedenim, prof. Lehocki-Samardžić dodaje kako je iznimno rijedak i kratkotrajan slučaj da njihovi studenti ne pronađu posao nakon studiranja – posrijedi je velika potražnja stručnjaka za mađarski jezik svih profila i različitih područja od gospodarstva do komunikoloških savjetnika. Studenti mađarskoga jezika i književnosti imaju priliku rano se uključiti u znanstvene i izdavačke djelatnosti pod vodstvom profesora uz umreženost i suradnju s kulturnim i obrazovnim ustanovama za mađarski jezik, gdje praktično djeluju, primjenjujući usvojena teorijska znanja. Kao zaključak, prof. Lehocki-Samardžić djelatnost i rezultate Katedre za mađarski jezik i književnost opisuje izrazom „pogled u budućnost“. Docentica Timea Anita Bockovac održala je kviz znanja u kojem su učenici provjerili svoje poznavanje mađarskoga jezika, književnosti, povijesti i kulture, od pitanja od koliko se slova sastoji najduža mađarska riječ do popularne kulture – koja je dobitnica nagrade Oscar mađarskog podrijetla?

Studij povijesti na terenu

Učenici II. Gimnazije, Osijek te Tehničke i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka prisustvovali su predstavljanju Odsjeka za povijest, koje je započelo uvodnim govorom doc. dr. sc. Danijela Jelaša koji je uputio maturante u proces studiranja povijesti na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Učenicima je izložio mogućnosti odabira zanimanja kojima se mogu baviti kao prvostupnici, od baštinskih ustanova, turizma i izdavaštva do različitih oblika medija i kulture. Kao jednu od prednosti nastavnog procesa naveo je izvanučioničku nastavu koja se redovito održava u okviru kolegija Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku te Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku. Terenska nastava odvija se i u sklopu drugih kolegija u muzejskim i arhivskim institucijama te povijesnim lokalitetima, čime se znatno pridonosi kvaliteti ostvarenja ciljeva kolegija i usvajanja nastavnog sadržaja. Dr. sc. Luka Pejić pobliže je učenicima predstavio sadržaje kolegija prijeddiplomskog i diplomskog studija, naglasivši kako je Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta jedini u Hrvatskoj na kojem se izvode kolegiji o povijesti marginalnih društvenih skupina te pojave zatvora kao kazne u novom vijeku. Kao još jedan od primjera navodi kolegij o progonu vještica prof. Anđelka Vlašića koji je iznimno popularan među studentima. Gimnazijalcima su se obratili doc. dr. sc. Igor Josipović te asistent Ivan Fremec koji su iznijeli kratki presjek povijesnih razdoblja koja ih čekaju od početka studiranja, s naglaskom na antičku povijest i povijest novoga vijeka. Nakon uvodnog dijela, studenti Anamarija Pančić i Stefan Zundanović predstavili su učenicima ustroj i rad studentske udruge ISHA Osijek. Predsjednica Anamarija Pančić iznijela je pregled projekata, aktivnosti i rezultata Udruge studenata povijesti s osvrtom na zajednička putovanja, konferencije, održane kvizove i filmske večeri te izdavanje studentskog znanstveno-popularnog časopisa Essehist. Predstavljanje je zaključeno kratkim povijesnim kvizom u kojem su gimnazijalci mogli provjeriti svoje poznavanje povijesti 20. stoljeća prije pisanja državne mature.

Priprema za rad u nastavi, kulturi i medijima na studiju Hrvatskog jezika i književnosti

Predstavljanjem Odsjeka za hrvatski jezik i književnost otvoren je treći dan projekta Dana otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Osijek. Voditeljica Odsjeka prof. dr. sc. Dubravka Brunčić u svom je pozdravnom govoru istaknula kako se studentima tijekom i nakon studiranja pružaju mogućnosti razvijanja karijere i znanstvenog napredovanja, ne samo unutar nastavnog područja, već i u različitim medijima i kulturi. Kao jednu od najvećih prednosti studija, prof. Brunčić istaknula je kvalitetno i svrhovito povezivanje teorije i prakse, što se može vidjeti na primjeru studentskog izvannastavnog učinka kreativnog razmišljanja i analize na primjeru pokretanja Kroatističke biblioteke pod vodstvom prof. dr. sc. Zlate Šundalić. Prof. Šundalić predstavila je rad i rezultate Kroatističke biblioteke Zrcalo prošlosti učenicima Medicinske škole iz Osijeka te Tehničke i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka. Kao glavne ciljeve pokretanja Kroatističke biblioteke istaknula je očuvanje i popularizaciju književne baštine slavonske književne kulture, učiniti starija književna izdanja dostupnijima široj čitateljskoj publici te prevrednovanje stare hrvatske književnosti. Više od 289 studenata bilo je uključeno u rad na transkripciji i analizi proze i stihova Antuna Kanižlića, Antuna Josipa Krezovića te Vitale Andriašija te su u okviru kolegija Molitva u hrvatskoj književnosti prof. Šundalić otkrivali duh i jezik stare hrvatske književnosti s naglaskom na slavonsku književnost 18. stoljeća. Fra Mirko Mišković iz Župe sv. Josipa Radnika u Belišću uvjerio je prisutne u stilsku virtuoznost, bogatstvo pjesničkih figura i alegorijski diskurs svjetovnoga i duhovnoga interpretativnim čitanjem Kanižlićevih stihova Pripovijesti o mladiću Urbanu. U prezentiranju rezultata Kroatističke biblioteke sudjelovale su doc. dr. sc. Silvija Ćurak i doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić. Predstavile su izdanja Bogoljupstvo na poštenje svetoga Franceška Saverije te Primogući i srce nadvladajući uzroci začetnika baroka u Slavoniji Antuna Kanižlića. Uslijedio je pregled procesa transkripcije uz koju je priložen prijepis izvornika te izdavanja djela vjerskog sadržaja u stihu i prozi. Također su priložile uspješne rezultate studentskih filoloških analiza struktura svakodnevice, baroknih figura i motiva koji ukazuju na običaje, modu, stanovanje, gastronomsku ponudu, floru i faunu te različite funkcije molitve unutar Kanižlićevih djela,  Andriašijevog Puta od raja najlašnijeg, molitvenika namijenjenog ženama te molitvene knjižice Put nebeski Antuna Josipa Krezovića. U pretisku se upravo nalazi još jedna knjiga, što svjedoči o aktivnom i predanom radu profesorica i studenata u okviru Kroatističke biblioteke. Treću fazu predstavljanja obilježile su studentska savjetnica Sandra Naletilić, predsjednica Studentskoga književnog kluba Aleph Ana Buljan i studentica demonstratorica Lana Bešenski. Sandra Naletilić motivirala je učenike da se tijekom studiranja posvete izvannastavnim aktivnostima koje će obogatiti njihovo iskustvo, poput pisanja kritika i prikaza za književne časopise, otkrivanje hobija sukladno njihovim interesima te uključivanja u radioemisiju o ljudima i događajima na FFOS-u pod nazivom Filozofski u eteru. Ana Buljan govorila je o raznovrsnim i uspješnim aktivnostima književnog kluba Aleph, u kojem studenti imaju priliku pokazati stručnost u poznavanju povijesti i teorije književnosti. Studenti mogu sudjelovati u kreiranju novog broja istomenog časopisa u kojem se mogu pronaći studentski radovi u stihu i prozi, književne kritike, znanstveni radovi, stripovi ili fotografije, dakle poslanje Alepha promicanje je književne kulture i bogatstva izričaja. Studentica demonstratorica Lana  Bešenski uputila je studente u aktivnosti koje organizira književni klub. Osvrnula se na velik interes i odaziv javnosti za sudjelovanje u nedavno održanom književnom kvizu te organizaciju književnih večeri kada studenti imaju priliku uživo pročitati svoje radove. Nadalje, ističe prednosti terenske nastave tijekom koje se studenti neposredno susreću s književnim prostorima. Za kraj, studentice su zaključile kako je jedan od glavnih ciljeva Alepha promicati kulturu u studentskoj populaciji, povezujući se s drugim udrugama i fakultetima. Nakon formalnog dijela programa predstavljanja Odsjeka, uslijedilo je druženje s učenicima u razgledavanju fakultetskog prostora gdje su se mogli upoznati s ugodnim ambijentom i društveno-humanističkim ozračjem, uz obvezno osvježenje u studentskoj kantini.

Istraživački eksperimenti na studiju Psihologije

Odsjek za psihologiju učenicima Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića te I. osječke gimnazije priredio je posjet laboratoriju i demonstraciju korištenja opreme koja se upotrebljava prilikom provođenja istraživačkih eksperimenata u psihologiji. Uslijedio je informativni razgovor s profesorima Odsjeka za psihologiju u kojem su profesori uputili potencijalne studente u prednosti studiranja psihologije.

„Potraga za pedagoškim blagom“ na studiju Pedagogije

Program prvih Dana otvorenih vrata na FFOS-u zaključen je predstavljanjima Odsjeka za pedagogiju te Odsjeka za engleski jezik i književnost. Prva aktivnost Odsjeka za pedagogiju bila je „Živa knjižnica 1-2-3“ u kojoj su se učenici Gimnazije Antuna Reljkovića u Vinkovcima upoznali s profesijom pedagoga, obilježjima i načinom rada studija pedagogije kroz brzi trominutni razgovor ili intervju sa studentima i nastavnicima Odsjeka. Sljedeća aktivnost bila je „Pedagoško kino“ u kojoj su maturanti odgovarali na pitanja o najpoznatijim filmovima i serijama o pedagogiji unutar odgojno-obrazovnog procesa. Treća aktivnost bila je „Potraga za pedagoškim blagom“ u kojoj su maturanti imali zadatak riješiti zagonetke skrivene u specijaliziranim setovima koji su bili skriveni unutar prostorija Filozofskog fakulteta, a najuspješniji istražitelji osvojili su nagradu. Uslijedila je aktivnost prikladno nazvana „Pedagoški portret“, tijekom koje su učenici imali priliku učiti o djelovanju najpoznatijih pedagoških stručnjaka. Posljednja aktivnost bila je „Pedagoška kuharica“, no ne u doslovnom smislu. Učenici su, proučavajući metodiku odgojnog rada u praktičnoj primjeni svakodnevnog života, rješavali problemske zadatke pedagoškog usmjerenja.

Interaktivan studij Engleskog jezika i književnosti

Učenici Gimnazije Gaudeamus, III. gimnazije, Isusovačke i klasične gimnazije te Ugostiteljsko-turističke škole prisustvovali su predstavljanju Odsjeka za engleski jezik i književnost. U sklopu kolegija Jezik javne komunikacije diplomskoga nastavničkog studija maturanti su sudjelovali u raznovrsnim interaktivnim aktivnostima, počevši s guided tour around FFOS, u kojoj su se učenici upoznali s fakultetskim prostorom, primjenjujući komunikaciju na engleskome jeziku. Uslijedila je radionica Fake news fighters koju je u veljači u sklopu Tjedna znanosti bila provela izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak zajedno s alumnijem Dorijanom Gudurićem. Učenici su se upoznali s definicijom lažnih vijesti te utjecajem društvenih mreža i medija. Uslijedile su aktivnosti Students’ associations meet and greet, Treasure hunt, Quiz night te „Eksperimentiranje s jezikom. Lea Vadas, studentica diplomskog studija engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, provela je učenike kroz aktivnosti radionice  Improvisation Class. U realizaciji ove radionice puno su pomogle kolegice Ana Kvesić i Dora Ergotić. Lea Vadas prenijela je svoje dojmove o rezultatima radionice: „Radionicu smo otvorile tako da smo svi stali u krug te smo si međusobno bacali lopticu. Onaj kod koga je bila loptica trebao se predstaviti (ime i prezime, škola, bilo koji “random fact” o sebi). Učenici su bili opušteni te smo cijelo vrijeme razgovarali na engleskom. Nakon upoznavanja učenike smo podijelile u pet grupa (tri grupe po tri učenika/učenice te dvije grupe po dva učenika). Zatim smo im podijelile kratak dio iz knjige Harry Potter i kamen mudraca te smo im dale zadatak da ga pročitaju i zapamte što je više detalja moguće (tekst je bio na engleskom jeziku). Kada su pročitali, svaka je grupa imala zadatak prepričati dio koji su pročitali na različit način, npr. jedna je grupa trebala prepričati događaj entuzijastično, druga je grupa morala prepričati kao da im je to nešto najgluplje i najdosadnije što su ikada morali pročitati, treća je grupa morala prepričati događaj kao da su na kavi/druženju itd. Sve u svemu, zadovoljne smo kako je prošlo, učenici su se s vremenom opustili, a i svatko je  došao do riječi pa čak i osobe koje su introvertirane.“

Studij Filozofije kroz umjetnost, ples i pokret

Studij Filozofije nudi izlazak izvan ustaljenih načina i obrazaca razmišljanja i djelovanja. Filozofija u pokretu ili kinestetička filozofija jedan je od takvih izlazaka kroz koji se tijelom čitaju i doživljavaju filozofski tekstovi. Doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam pojašnjava kako se takvim pristupom promiče kreativan, terapijski pristup koji spaja filozofiju, umjetnost, ples i pokret te studentima pruža mogućnost doživljaja tjelesne ili kinestetičke empatije uz mogućnost razumijevanja filozofskih tekstova na kognitivnoj i tjelesnoj razini.

Studiraj IT na FFOS-u

Studiji su Odsjeka za informacijske znanosti jednopredmetni i dvopredmetni prijediplomski i diplomski Informatologija, Nakladništvo i IT, što svjedoči o raznovrsnosti sadržaja koje nude. Treba spomenuti i studentski časopis Libros u kojem studenti pišu članke, provode intervjue, uređuju, lektoriraju… Bivši studenti Odsjeka za informacijske znanosti surađuju s FFOS-om kroz izvannastavne aktivnosti, gostujuća predavanja i praksu, a treba spomenuti i mogućnosti stipendiranja putem STEM i NajZaNaj stipendija.

Naši prvi Dani…

Probili smo led, naši su prvi Dani otvorenih vrata protekli u ugodnim i korisnim druženjima učenika, studenata i nastavnika. Pokazali smo učenicima kako je kod nas dobro studirati….Nije zanemarivo ni to što je Osijek siguran grad koji studentima nudi sve sadržaje koji studentski život čine lakšim, dinamičnijim, kreativnijim, a Filozofski fakultet nalazi se u samu njegovu središtu, u blizini svih poznatih gradskih okupljališta…

Stoga, dragi naši učenici, nema vam druge nego doći k nama, odabrati FFOS 😊

P. S.

…zapratite nas na mrežnoj stranici te na društvenim mrežama (Facebook, Instagram).

Beatriz Brkić