Održano gostujuće predavanje dr. sc. Bojana Miljevića pod naslovom ,,Uloga tehnologa u zaštiti kulturnog nasljeđa”

U sklopu kolegija Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine na prvoj godini dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije dr. sc. Bojan Miljević, viši znanstveni suradnik s Tehnološkog fakulteta Novi Sad, održao je 31. svibnja 2024. gostujuće predavanje pod nazivom ,,Uloga tehnologa u zaštiti kulturnog nasljeđa”. Predavanju su prisustvovali i studenti povijesti umjetnosti te kolege iz Konzervatorskog odjela u Osijeku.

Dr. sc. Miljević svojim je predavanjem predstavio rad Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu te naglasio kako su materijali od kojih su sačinjeni primjerci pokretnog i nepokretnog kulturnog nasljeđa izloženi zubu vremena, odnosno propadanju. Ti se materijali ispituju nedestruktivnim ili minimalno invazivnim metodama i tehnikama kako bi se utvrdio sastav i struktura materijala, kao i vrsta i stupanj degradacije nekog djela kulturnog nasljeđa. Također, rezultati takvih istraživanja koristit će budućim generacijama kao neka vrsta povijesne dokumentacije o samom umjetničkom ili arheološkom djelu. U samom predavanju bilo je riječi o ulozi tehnologa u zaštiti kulturnog nasljeđa, tj. na koje sve načine znanstveni pristup može doprinijeti uspješnijoj i detaljnijoj karakterizaciji samih materijala objekata kulturnog nasljeđa i kako se interdisciplinarno, holistički može pristupiti restauraciji i konzervaciji kulturnog nasljeđa kako bi se sačuvalo nešto od neprocjenjivog značaja za civilizaciju kojoj pripadamo.